Workshop ve Sladovně

Sladovna01

V prosincovém adventním čase  se žáci první a druhé třídy zúčastnili workshopu určeného dětem prvního stupně. Konal se v písecké Sladovně. Hlavním tématem byla vlastnoruční výroba svíček a ozdob z vosku. Všichni si vyrobili svíčku, voskové zapichovátko do květníku a několik plovoucích svíček. Všechny výrobky si mohli sami ozdobit, doladit do své oblíbené barvy a dokonce i plovoucí svíčky mohli vyrobit z čistého vosku nebo si vybrat některé do oříškové skořápky. Se vším nám ochotně pomáhala paní Dubská, organizátorka akce. Výlet jsme absolvovali vlakem a už to byl pro některé první zážitek.  Po těžké práci :-) si všichni vyšli ještě na malou procházku vánočně vyzdobeným Pískem. Viděli jsme betlém, vánoční strom, zajímavé dekorace na domech i obchodech. Moc se nám všem líbilo.

Š. Hrdličková, V. Karasová

Sladovna02

Advent v Domově Rakovice

DomovRakovice0127.listopadu se děti z kroužku sborového zpěvu z Čimelic vydaly potěšit svým zpěvem staré lidi do Domova Rakovice. Jako první přišel pan farář a řekl pár slov o Vánocích. Posvětil adventní věnec a zapálil první svíci. Pak děti začaly zpívat. Zazpívaly první koledu, starým lidem se na obličeji ukázal krásný a spokojený úsměv. Známé koledy zpívali obyvatelé domova společně s účinkujícími a po každé koledě s radostí zatleskali. Není to poprvé, myslím, že se každý rok těší na to, až jim děti z naší školy zazpívají pár známých a krásných koled. Už několik let žáci pod vedením paní učitelky Filipové v Rakovicích vystupují a vždy se to všem moc líbí.

Aneta Pavelková

DomovRakovice02Také pohádku z vánočního vystoupení předvede dramatický kroužek na přelomu ledna – února ještě v Domově Rakovice pro jeho obyvatele. Zajímavostí tohoto zpracování je fakt, že pohádka byla nacvičována ve dvou skupinách – většina rolí byla alternována. Vánoční představení předvedla první skupina, do Rakovic se chystá mladší obsazení. Doufáme, že klientům v rakovickém domově uděláme stejnou radost jako divákům představení v sále Na Hvíždalce. Dramatický kroužek a sborový zpěv připravuje v současné době vynášení Smrtky, v jednání je i vystoupení na konec roku.

Marie Filipová

Jídelní lístek 16. 1. – 20. 1. 2017

V závorkách jsou uvedena čísla , která značí konkrétní alergen obsažený v jídle
Přehled alergenů visí v jídelně na nástěnce

Pondělí
Polévka  zeleninová s vločkovými nočky (1,3,9)
Rybí filé pečené na másle, bramborová kaše, řepa (1,4)
Ovoce, mléko, čaj (7)

Útery
Polévka krupicová s vejci (1,3,9)
Pečené kuřecí stehno, dušená rýže (1)
Mrkvový salát, mléko, čaj (7)

Středa
Polévka celerová s opraž.chlebem (9)
Zapečené těstoviny s mas.nudličkami a smetanou (1,3,7)
Kinder maxi king , mléko, čaj (7)

Čtvrtek
Polévka kmínová (1)
Svíčková na smetaně, houskový knedlík (1,3,7)
Ovoce, mléko, čaj  (7)

Pátek
Polévka  beskydská s paprikou (1)
Domácí buchty s tvarohem a povidly (1,3,7)
Ovoce, kakao, čaj  (7)

Nabízíme možnost využívat pitný režim po celé dopoledne celkem za 100,- na celý školní rok, tj. 10,- Kč/ měsíc.

Částku lze složit ve školní jídelně.

Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce

Vážení rodiče, dnem 1. 9. 2016 nabyla účinnosti novela školského zákona, která přinesla důležité změny pro průběh zápisu do první třídy a při vyřizování žádostí o odložení povinné školní docházky.

  • 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

  • 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle    § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Žádost o odklad s oběma přílohami (doporučující posouzení viz výše § 37, odst. 1) je nutné škole předat nejdéle do 30. dubna 2017 – dřívější termín byl až do 31. května (je proto potřeba včas se objednat zejména ve školském poradenském zařízení – PPP apod.).

STOLNÍ TENIS – O PŘEBORNÍKA ZŠ ČIMELICE

Již 7 let probíhá na ZŠ Čimelice TURNAJ O PŘEBORNÍKA ZŠ ČIMELICE ve stolním tenise. Tento turnaj se hraje v rámci kroužku stolního tenisu, který se odehrává ráno před vyučováním v čimelické sportovní hale. Turnaj je dlouhodobý a hraje se vždy 2krát během školního roku – v každém pololetí. Turnaj je určen pouze pro žáky ZŠ Čimelice, kteří navštěvují kroužek stolního tenisu. Jedná se hlavně o žáky 2. stupně, od 6. do 9. třídy. Turnaje se účastní většinou 20 až 25 žáků.  Mimo celkového pořadí se hraje i TURNAJ O PŘEBORNÍKA ZŠ ČIMELICE v kategorii dívek. Systém turnaje se v průběhu let měnil. Původně hrál v základní části každý hráč s každým a po odehrání všech zápasů si prvních 8 hráčů zahrálo systémem play-of O PŘEBORNÍKA ZŠ ČIMELICE. V posledních letech jsou žáci podle výkonnosti rozděleni do několika skupin, kde spolu sehrají zápasy, které určí pozice pro konečné boje. Zápasy o konečné pořadí se hrají na 4 vítězné sety do 11 bodů, rozdíl musí být 2 body. Hraje se na několik vítězných zápasů. Cenou a diplomem je vždy oceněno prvních pět míst v celkovém pořadí a první tři místa v kategorii dívek.

TURNAJ O PŘEBORNÍKA ZŠ ČIMELICE poznal již 13 vítězů!! Pro zajímavost je pod článkem uveden přehled vítězů za dobu existence turnaje. (uveden školní rok, pololetí, celkový vítěz, vítězka v kategorii dívek)

V I. pololetí školního roku 2016/2017 se stal poprvé celkovým vítězem turnaje Jakub Vít z 9. třídy. Druhé místo obsadil obhájce prvenství – Patrik Pěknice z 9. třídy. Třetí místo obsadil Josef Kuchejda z 8. třídy, čtvrté místo Martin Štrouchal ze 7. třídy a páté místo Petr Buřič ze 7. třídy!

V kategorii dívek zvítězila Darina Počtová ze 7. třídy, druhé místo obsadila Alexandra Habichová  ze 7. třídy a místo třetí Eliška Klímová ze 7. třídy.

 

Sborový zpěv

Kroužek sborového zpěvu má při škole ZŠ Čimelice dlouholetou tradici. Zúčastňují se děti ze všech ročníků. Reprezentují školu na různých vystoupeních po celý rok.

_MG_4692

Uložit

Save

Hra na hudební nástroj

_MG_5023Pro zájemce je možnost výuky hry na zobcovou flétnu od 1. třídy. Postupně se učí noty podle Školy hry na zobcovou flétnu od L. Daniela. Po zvládnutí 1. dílu je možnost pokračovat druhým sešitem od téhož autora. Vrcholem je nácvik duet. Hra na kytaru obsahuje nácvik akordů se zpěvem písní. Doporučujeme začínat od vyšších ročníků – 5. 6. třída.

_MG_5027

_MG_5035

Save

Dramatický kroužek

Žáci připravují velké vánoční vystoupení – většinou pohádkovou hru. V letošním roce jsou role dokonce alternovány pro velký zájem žáků. V druhém pololetí se účastní na vynášení Smrtky. Koncem školního roku bývá vystoupení pro důchodce – znovu se připravuje nový program – básničky, nebo znovu dramatizace pohádky.

Uložit

Uložit

STOLNÍ TENIS – O PŘEBORNÍKA ZŠ ČIMELICE

IMG_4200Již 7 let probíhá na ZŠ Čimelice TURNAJ O PŘEBORNÍKA ZŠ ČIMELICE ve stolním tenise. Tento turnaj se hraje v rámci kroužku stolního tenisu, který se odehrává ráno před vyučováním v čimelické sportovní hale. Turnaj je dlouhodobý a hraje se vždy 2krát během školního roku – v každém pololetí. Turnaj je určen pouze pro žáky ZŠ Čimelice, kteří navštěvují kroužek stolního tenisu. Jedná se hlavně o žáky 2. stupně, od 6. do 9. třídy. Turnaje se účastní většinou 20 až 25 žáků. Mimo celkového pořadí se hraje i TURNAJ O PŘEBORNÍKA ZŠ ČIMELICE v kategorii dívek. Systém turnaje se v průběhu let měnil. Původně hrál v základní části každý hráč s každým a po odehrání všech zápasů si prvních 8 hráčů zahrálo systémem play-of O PŘEBORNÍKA ZŠ ČIMELICE. V posledních letech jsou žáci podle výkonnosti rozděleny do několika skupin, kde spolu sehrají zápasy, které určí pozice pro konečné boje. Zápasy o konečné pořadí se hrají na 4 vítězné sety do 11 bodů, rozdíl musí být 2 body. Hraje se na několik vítězných zápasů. Cenou a diplomem je vždy oceněno prvních pět míst v celkovém pořadí a první tři místa v kategorii dívek.

TURNAJ O PŘEBORNÍKA ZŠ ČIMELICE poznal již 13 vítězů!! Pro zajímavost je pod článkem uveden přehled vítězů za dobu existence turnaje. (uveden školní rok, pololetí, celkový vítěz, vítězka v kategorii dívek)

V I. pololetí školního roku 2016/2017 se stal poprvé celkovým vítězem turnaje Jakub Vít z 9. třídy. Druhé místo obsadil obhájce prvenství – Patrik Pěknice z 9. třídy. Třetí místo obsadil Josef Kuchejda z 8. třídy, čtvrté místo Martin Štrouchal ze 7. třídy a páté místo Petr Buřič ze 7. třídy!

V kategorii dívek zvítězila Darina Počtová ze 7. třídy, druhé místo obsadila Alexandra Habichová ze 7. třídy a místo třetí Eliška Klímová ze 7. třídy.

PŘEHLED VÍTĚZŮ TURNAJE O PŘEBORNÍKA ZŠ ČIMELICE:

I.pololetí                                                                      II.pololetí

2010/2011 David Pšeničný Monika Valová                             David Pšeničný Monika Valová

2011/2012 Lukáš Vala Monika Valová                                     Lukáš Vala Štěpánka Motejzíková

2012/2013 Zbyněk Motejzík Štěpánka Motejzíková             Zbyněk Motejzík Štěpánka Motejzíková

2013/2014 Zbyněk Motejzík Štěpánka Motejzíková             Zbyněk Motejzík Štěpánka Motejzíková

2014/2015 Zbyněk Motejzík Štěpánka Motejzíková             Zbyněk Motejzík Štěpánka Motejzíková

2015/2016 Irena Filipová Irena Filipová                                 Patrik Pěknice Irena Filipová

2016/2017 Jakub Vít Darina Počtová

Uložit

Kroužek Počítačová grafika

Na kroužku počítačové grafiky se žáci učí:

v prvním pololetí:

  • práce s grafickými soubory
  • fotografování a úpravu fotografií v grafickém editoru.

v druhém pololetí:

  • střih videa.

Na kroužku se žáci učí pracovat s grafickými tablety, fotoaparáty a videokamerou.