Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Čimelice

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Čimelice

se koná v pátek 21. dubna 2017 od 13 hodin do 17 hodin v místnosti 1. třídy a v sobotu 22. dubna 2017 v téže místnosti od 8 do 10 hodin.

K zápisu se dostaví všechny děti se svými rodiči (otcem nebo matkou), které do 1. září 2017 dovrší šestý rok věku.

U všech dětí bude zjišťována školní zralost.

Rodiče přinesou:

  1. občanský průkaz
  2. rodný list dítěte
  3. doklad o zdravotní pojišťovně dítěte

Při zápisu do školy se zjišťuje, zda dítě bude navštěvovat školní družinu.

Čimelice 8. 2. 2017

Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce