atletika

Atletika v Čimelicích pro 1. stupeň ZŠ

V úterý 30. května jsme se všichni z 9. třídy zúčastnili tzv. atletického dne, pomáhali jsme učitelům organizovat soutěž mezi dětmi ze základních škol z Mirovic, Čimelic a Chraštic (ZŠ Mirotice se nakonec nezúčastnila). Ale i tak to byl nával dětí, protože tu bylo pět skupin dětí po dvanácti závodnících. Rozdělili jsme si své role na „obsluhovače“ jednotlivých disciplín (běh na 60 metrů, běh na 500 metrů, skok do dálky, hod kriketovým míčem), dále pak na „malé vychovatele a vychovatelky“, ti dávali na jednotlivé skupiny pozor, a nakonec na „rozhodčí“, kteří počítali skóre a určovali pořadí.

Poté, co jsme všechny výsledky zkontrolovali, šli učitelé psát diplomy a my jsme mezitím hráli se všemi třídami fotbal. Bylo komické, jak 30 dětí naběhlo na pět deváťáků. J

Martin Mendl

V úterý 30. 5. 2017 se na Základní škole v Čimelicích konaly atletické závody pro první stupeň. Závodů se účastnily 3 školy: Čimelice, Chraštice a Mirovice. My z 9. třídy jsme vypomáhali.

Začínalo se kolem 9. hodiny ráno. Polovina žáků z naší třídy dostala na starost děti rozdělené na skupiny, abychom o ně pečovali po celý den. Druhá polovina stála u různých stanovišť (jako hod kriketovým míčkem, vytrvalostní běh, sprint nebo skok do písku). Od pana učitele Linharta jsme dostali seznamy dětí, které jsme měli na starost. U samotných stanovišť jsme je museli řadit podle jmen a učitel, který u disciplíny byl, nám do listu vždy zapsal časy a výsledky. V 10 hodin jsme děti odvedli do šatny, aby se mohli nasvačit, a pak se pokračovalo v závodění.

Když všechny třídy dozávodily, museli jsme je nějakým způsobem zabavit, protože vevnitř v hale učitelé mezitím kontrolovali výsledky a psali diplomy. Než tolik časů zkontrolovali a pak přepsali na diplom, trvalo to opravdu dlouho. Dali jsme proto dětem míč a oni byli spokojení. V mé skupině byli prvňáci a byli celkem hodní. Atletiku jsme si užili, my, co jsme závody pořádali, ale snad i děti, které soutěžily. Spousta dětí si odvezla diplomy. Když všichni odjeli, tak jsme ještě uklidili a šlo se domů.

Kateřina Joujová

Autor příspěvku: zscimelic