IMG_20190517_123223

Letištní exkurze a kulturní zážitek v Praze

Zataženého rána, 17. května v pátek, se kolem 9. hodiny schází druhý stupeň ZŠ Čimelice za sportovní halou, vybaven baťohy a společenským oblečením, připraven vyrazit a užít si den plný zážitků. Přijíždí autobus, usazujeme se na svá místa a vyrážíme na cestu. Cesta naštěstí není nijak dlouhá či jinak sužující. Je příjemné chladno a v celku i […]

jidelak

Jídelní lístek 27.5. – 31.5.2019

V závorkách jsou uvedena čísla, která značí konkrétní alergen obsažený v jídle Přehled alergenů visí v jídelně na nástěnce Pondělí Polévka zeleninová s masovou rýží (1,3,9) Buchtičky s krémem  (1,3,7) Ovoce, čaj, ovocný nápoj  Útery Polévka polabská (1) Kuřecí prsíčka na Ajvaru, dušená rýže (1) Zeleninové kousky, čaj , mléko (7)   Středa Polévka zeleninová se sýrem (1,7) Treska […]

IMG_5680

RideWheel

V pondělí 13. 5. jsme šli za sportovní halu na vystoupení cyklotrialu. Uvítal nás sympatický pán. Jmenoval se Lukáš Müller. Představil nám svůj sport a ukázal, jak to probíhá na závodech. Jezdil a přeskakoval různé skokánky, a dokonce i mé spolužáky. Také nás seznámil s kolem upraveným přesně pro cyklotrial. Dále nám ukázal různé bezpečnostní prvky, které […]

EU

Projekt Zlepšení podmínek studia ZŠ a MŠ Čimelice

Název projektu: Zlepšení podmínek studia ZŠ a MŠ Čimelice Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010967 Cíl projektu:  Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Aktivity pro MŠ: Personální podpora: Školní asistent – personální podpora MŠ Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ:  Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ Rozvojové aktivity: Projektový […]

Exkurze na obecní úřad

V hodině občanské výchovy jsme se na konci dubna vypravili na exkurzi na Obecní úřad v Čimelicích, kde nás přivítal pan starosta Vladimír Pánek. Posadil nás nejdříve do zasedací místnosti. Tato místnost slouží nejen k zasedání, ale také k vítání občánků, a nebo k občasným svatebním obřadům. Pan starosta nám vysvětloval, jak probíhají obecní volby. Občanům musí být alespoň 18 […]

IMG_4952

Den Země 2019

V tomto školním roce proběhly oslavy Dne Země ve středu 24. 4. 2019. Aktivity byly rozdělené takto: 4. a 5. třída si 1. vyučovací hodinu povídala se svými třídními učiteli o třídění odpadů, o šetření vodou a elektrickou energií.    vyučovací hodinu využili žáci se svými třídními učiteli různě: třída šla na přírodovědnou vycházku třída dělala […]

IMG-20190423-WA0000

Zápis do 1.třídy 2019

Ve dnech 12. a 13. dubna se konal při ZŠ Čimelice zápis předškoláků do 1. třídy. Zápisu se zúčastnilo 20 žáků, dívek bylo 8 a chlapců 12. Dva resp. pět předškoláků budou žádat o odklad povinné školní docházky. Jak zápis probíhal? Budoucí žáčci přišli na smluvený čas se svými rodiči. Prošli si s paní učitelkou […]

2.pohled

Jarní dárek pro děti ve družině

V letošním školním roce se nahlásil do družiny rekordní počet dětí. Proto je družina rozdělena na děti z prvního až třetího ročníku a děti ze čtvrtého a pátého ročníku. V zimě většinu času tráví všichni ve třídách nebo v družinovém domku.  Už tehdy  jsme se však zabývali otázkou, zda by nebylo možné zlepšit podmínky pro děti venku za slunečných […]