Advent002

ADVENT

Byl a je dobou očekávání, jde vlastně o přípravnou dobu na vánoční svátky, která se ustálila na posledních čtyřech týdnech před Štědrým dnem. V té době se dodržuje půst, zpívají se adventní písně a vše se už točí kolem příprav na Vánoce. Adventní věnec patří k nejrozšířenějším tradicím vánoc. SVATÁ BARBORA 4. 12. Třešňovým větvičkám, které řežeme […]

Havelské posvícení v mateřské škole

Havelské posvícení v mateřské škole.

Rok se s rokem sešel a čas pečení hnětýnek nadešel. Na tuto podzimní akci, která se již stala dlouholetou tradicí v mateřské škole v Čimelicích, se děti velice těší. Po celý týden měly možnost se seznamovat se zvyky a tradicemi posvícení. Učily se písničky a říkadla s posvícenskou tématikou, malovaly a vyráběly z papíru koláče a hnětýnky. Předškolní děti si […]

001

Ve školní družině

S dětmi jsme využívaly krásného počasí a téměř celé září jsme strávily na školním pozemku. Kluci hráli fotbálek, holčicky si vybudovaly přírodní kuchyňku, nebo si hrály na pískovišti, malovaly si,skákaly přes švihadlo, hrály míčové hry a badminton.  

20200923_111442

Divadlo

Ve středu 23. 9. 2020 navštívila MŠ divadelní agentura KK s pásmem pohádek „ O pejskovi a kočičce.“ Na závěr představení měly děti možnost si s pejskem a kočičkou zatančit jednoduchý taneček. Představení se všem moc líbilo.  

IMG_4128

Mateřská škola – Školní rok 2020/21

Školní rok 2020/21 V letošním školním roce 2020/2021 máme v MŠ zapsáno 79 děti . Všem žádostem rodičů o přijetí bylo vyhověno. V provozu jsou tři třídy. Personální obsazení tříd : třída 24 dětí – Alena Joujová, Tereza Jelínková a Eva Veselá. třída 27 dětí – Jitka Nosková a Jana Veselá. III. třída 28 předškolních dětí –Ivona Kostínková […]

IMG_20200918_131654

Budování areálu naší základní školy

Každý, kdo letos o prázdninách a později prošel kolem školy, si nemohl nevšimnout stavebních prací. Pokud se říká, že se štěstí usmálo, pak letošní rok se na obec Čimelice a základní školu štěstí přímo chechtalo. Obec Čimelice získala finanční prostředky z několika dotačních titulů. První dotační titul – Změny budov areálu ZŠ Čimelice. Díky těmto financím […]

Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021. Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.  Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince […]

sponzorský dar

Sponzorský dar

Letošní školní rok sotva začal a už jsme zaregistrovali první dobrý skutek… Pan Josef Vála věnoval našim mladým fotografům fotoaparát  LUMIX v hodnotě 23.000,- Kč. Velice děkujeme! V letošním školním roce byl na naší škole otevřený kroužek přímo pro mladé fotografy. Je provázán s kroužkem počítačové grafiky. Děti se naučí pracovat s fotografií, s fotoaparátem, se zrcadly, se stíny a […]