sponzorský dar

Sponzorský dar

Letošní školní rok sotva začal a už jsme zaregistrovali první dobrý skutek… Pan Josef Vála věnoval našim mladým fotografům fotoaparát  LUMIX v hodnotě 23.000,- Kč. Velice děkujeme! V letošním školním roce byl na naší škole otevřený kroužek přímo pro mladé fotografy. Je provázán s kroužkem počítačové grafiky. Děti se naučí pracovat s fotografií, s fotoaparátem, se zrcadly, se stíny a […]

logo

Konzultační hodiny

Výchovná poradkyně Ivana Zieglerová: pátek 13:00 – 14:00 hod. Kabinet fyziky Školní metodik prevence Olga Vilímová: úterý 12:20 – 13:05 hod. Učebna informatiky

Naši prvňáčci

Naši prvňáčci

Prvního září bylo mou milou povinností přivítat letošní prvňáčky. Bylo jich ve třídě osmnáct. Každého z nich doprovodili rodiče a příbuzní. Slavnostní dopoledne otevřel krátkým proslovem pan ředitel. Na děti čekaly hned dvě paní učitelky. Šárka Hrdličková je bude učit češtinu a matematiku, Nikola Počtová je bude učit angličtinu, prvouku a pracovní činnosti. Děti se představily, […]

Příchod do školy v souvislosti se stavebními pracemi

Příchod do školy v souvislosti se stavebními pracemi

Průchod z prostoru mezi halou a hasičskou zbrojnicí ke škole bude uzavřen. Rodiče přivážející děti do školy autem zaparkují například u obchodu s potravinami a k zadnímu vchodu pro žáky se dostanou po chodníku. Ke vstupu do zadního vchodu je vytvořený průchod z chodníku podél zdi školy. Další možností je projít přes park od hasičské zbrojnice. Parkování mezi […]

Červen ve škole

Opékání vuřtů

Poslední školní pátek už většina škol v Jihočeském kraji ukončila výuku. Ta naše si ještě naplánovala nejspíš poslední letošní školní akci. Všichni, kdo výuku navštěvují, se sešli ráno v osm hodin a vyrazili směr Hvížďalka. Tam už na nás čekal pan Handrych. Měl rozdělané dva ohnivé koše, připraveno celých sto vuřtíků, sud limonády, chleba a různé pochutinky. […]

Červen ve škole

Červen ve škole

Rok s rokem se sešel a tento školní rok končí. Po všech těch peripetiích se všichni snažíme, aby dopadl pokud možno hezkým zážitkem. Většina dětí  prvního stupně chodí do školy každý den a opravdu se snaží. Byly zrušeny všechny výlety. A tak jsme se rozhodli, že si vynahradíme výlety alespoň těmi drobnými. A tak pátá třída […]

vysv

Vydávání vysvědčení

Vysvědčení je možné vyzvednout v těchto termínech u třídních učitelů: pondělí 29. června – rodiče od 16 do 17 hodin úterý 30. června žáci od 8 do 10 hodin Žáci, kteří si vysvědčení nevyzvednou a kterým je nevyzvednou ani jejich rodiče, dostanou vysvědčení 1. září na začátku nového školního roku.

Pan Lesák se svými syny vyrobil a zkompletoval ochranné štíty pro všechny zaměstnance školy

Dar zaměstnancům školy

V květnu se otevřela škola po dlouhém dvouměsíčním uzavření. Budova školy nově splňuje všechny hygienické požadavky na provoz. U vchodu je nainstalován stojan s dezinfekcí. Ten se nachází také na chodbách, sociálním zařízení, ve třídách i dalších učebnách. Žáci si okamžitě po příchodu musí vydezinfikovat ruce. Antibakteriální mýdlo a dezinfekci používají po celý den. Do školy přicházejí […]

prazdnyobrazek

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Pokynem MŠMT z 23. 3. 2020 bylo ustanoveno, že zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 bude proveden bez přítomnosti dětí. Na těchto stránkách si můžete stáhnout  žádost o přijetí vašeho dítěte k docházce do MŠ Čimelice.  Žádost prosím vyplňte a doručte do mateřské školy jedním z níže uvedených způsobů: Žádost můžete oskenovat a zaslat na e-mail mscimelice@volny.cz […]