IMG_20200918_131654

Budování areálu naší základní školy

IMG_20200918_131722Každý, kdo letos o prázdninách a později prošel kolem školy, si nemohl nevšimnout stavebních prací. Pokud se říká, že se štěstí usmálo, pak letošní rok se na obec Čimelice a základní školu štěstí přímo chechtalo. Obec Čimelice získala finanční prostředky z několika dotačních titulů. První dotační titul – Změny budov areálu ZŠ Čimelice. Díky těmto financím mohla být zahájena stavba nového areálu školy. Vzniknou zde tři nové třídy, nová sociální zařízení, tři nové šatny, technická místnost a také vysněný koridor mezi školou a sportovní halou. Především dětem tedy odpadnou starosti s přezouváním a převlékáním na hodiny tělesné výchovy. Předpokládáme vybudování nové učebny speciálně určené pro dílny a laboratoře pro fyziku, chemii a přírodopis.  Akce by měla být dokončena v květnu 2021. Druhý dotační titul – Multifunkční hřiště Čimelice. V těsné blízkosti školy vznikne zcela nové multifunkční hřiště. Na základě získaných prostředků z dalšího dotačního titulu, ve kterém opět obec byla úspěšná. Děti i dospělí zde budou moci trénovat florbal, nohejbal, volejbal, basketbal a další. Multifunkční hřiště bude sloužit žákům školy i občanům obce. A do třetice všeho dobrého – dotační titul Dětská a workoutová hřiště v Čimelicích. V části školního  sadu bude vybudováno workout hřiště. Zde budou moci posilovat a regenerovat především dospělí. I když objem finančních prostředků z dotací je veliký, bylo třeba akce dofinancovat z prostředků obce. To se podařilo za jednomyslného souhlasu všech zastupitelů.

Děkujeme a těšíme se na nové možnosti naší základní školy!

Šárka Hrdličková

IMG_20200918_131654

Autor příspěvku: zscimelic