P3070010

ATLETICKÝ KROUŽEK

Ve školním roce 2016/2017 se na žádost rodičů obnovilo fungování atletického kroužku při ZŠ Čimelice. Je pravda, že po předchozích letech nezájmu jsem nečekal velkou účast. Přihlásilo se tolik dětí, že to nás to všechny překvapilo. Celkem je zapsáno třicet devět dětí. Tréninky jsou dvakrát týdně, v úterý od 16:00 do 17:30 a v pátek […]

IMG_5688

FLORBALISTÉ ZŠ ČIMELICE OVLÁDLI TURNAJ O POHÁR STAROSTY OBCE ČIMELICE!

Ve čtvrtek 9. března 2017 se v čimelické sportovní hale konal další ročník již tradičního florbalového turnaje „O POHÁR STAROSTY OBCE ČIMELICE“. Turnaj je určen pro žáky 1. stupně základních škol a je vypsán pro 2 kategorie – pro žáky 1.-3. třídy a žáky 4.-5. třídy. Turnaje se zúčastnily čtyři základní školy – pořádající ZŠ […]

IMG_2179

KERAMICKÝ KROUŽEK

Práce a zaměření Keramický kroužek, který má pod vedením učitelky Marcely Vejcharové dlouholetou tradici, patří mezi nejpopulárnější a nejnavštěvovanější. V letošním roce se přihlásilo opět hodně zájemců, 57 dětí, převážně z 1. stupně a to si ještě některé děti musely vybrat mezi keramikou a jinými kroužky.  Děti musí být rozděleny do menších skupin, které pracují v odpoledních hodinách. […]

MG_4692

Sborový zpěv

Kroužek sborového zpěvu má při škole ZŠ Čimelice dlouholetou tradici. Zúčastňují se děti ze všech ročníků. Reprezentují školu na různých vystoupeních po celý rok. Uložit Save

_MG_5027

Hra na hudební nástroj

Pro zájemce je možnost výuky hry na zobcovou flétnu od 1. třídy. Postupně se učí noty podle Školy hry na zobcovou flétnu od L. Daniela. Po zvládnutí 1. dílu je možnost pokračovat druhým sešitem od téhož autora. Vrcholem je nácvik duet. Hra na kytaru obsahuje nácvik akordů se zpěvem písní. Doporučujeme začínat od vyšších ročníků […]

MG_4660

Dramatický kroužek

Žáci připravují velké vánoční vystoupení – většinou pohádkovou hru. V letošním roce jsou role dokonce alternovány pro velký zájem žáků. V druhém pololetí se účastní na vynášení Smrtky. Koncem školního roku bývá vystoupení pro důchodce – znovu se připravuje nový program – básničky, nebo znovu dramatizace pohádky. [Show slideshow] Uložit Uložit

IMG_4200

STOLNÍ TENIS – O PŘEBORNÍKA ZŠ ČIMELICE

Již 7 let probíhá na ZŠ Čimelice TURNAJ O PŘEBORNÍKA ZŠ ČIMELICE ve stolním tenise. Tento turnaj se hraje v rámci kroužku stolního tenisu, který se odehrává ráno před vyučováním v čimelické sportovní hale. Turnaj je dlouhodobý a hraje se vždy 2krát během školního roku – v každém pololetí. Turnaj je určen pouze pro žáky […]

IMG_6768

Kroužek Počítačová grafika

Na kroužku počítačové grafiky se žáci učí: v prvním pololetí: práce s grafickými soubory fotografování a úpravu fotografií v grafickém editoru. v druhém pololetí: střih videa. Na kroužku se žáci učí pracovat s grafickými tablety, fotoaparáty a videokamerou.  

_MG_5088

Kroužek Konverzace v ruském jazyce.

Na kroužku ruského jazyka se nejprve naučíme číst. Pak je vše již jednoduché – ruština a čeština jsou si velmi podobné. Proto se nám lehce hraje se slovíčky, snadno překládáme to, co slyšíme v animovaných a hraných ruských filmech, bez problémů se naučíme ruské písničky. A pak už jsou žáci schopní číst pohádky, texty z knih nebo […]

robotika

Robotika a základy programování

Na kroužku robotiky si žáci 2. stupně mají možnost vyzkoušet práci s robotickou stavebnici Lego Mindstorms. Stavebnice v sobě kombinuje inteligentní kostku s mikropočítačovým „mozkem“, sensory a programovým software. Děti nejdříve sestavují předem doporučené roboty, které po sestavení i programují. Pak mají možnost konstruovat roboty podle vlastních představ. Práce se stavebnicí rozvíjí inteligenci dětí, jejich […]