_MG_5088

Kroužek Konverzace v ruském jazyce.

Na kroužku ruského jazyka se nejprve naučíme číst. Pak je vše již jednoduché – ruština a čeština jsou si velmi podobné. Proto se nám lehce hraje se slovíčky, snadno překládáme to, co slyšíme v animovaných a hraných ruských filmech, bez problémů se naučíme ruské písničky. A pak už jsou žáci schopní číst pohádky, texty z knih nebo […]

robotika

Robotika a základy programování

Na kroužku robotiky si žáci 2. stupně mají možnost vyzkoušet práci s robotickou stavebnici Lego Mindstorms. Stavebnice v sobě kombinuje inteligentní kostku s mikropočítačovým „mozkem“, sensory a programovým software. Děti nejdříve sestavují předem doporučené roboty, které po sestavení i programují. Pak mají možnost konstruovat roboty podle vlastních představ. Práce se stavebnicí rozvíjí inteligenci dětí, jejich […]

Chemická a fyzikální praktika

Žáci 8. třídy mohou navštěvovat jednou týdně kroužek Chemická a fyzikální praktika. Ověřují si zde vědomosti získané hlavně v hodinách chemie, připravují zajímavé pokusy do hodin chemie, nebo vymýšlejí další možnosti již ověřených pokusů. Pro tuto „vědeckou“ aktivitu mají žáci oddělenou část třídy, kde je nejnutnější chemické nádobí, různé pomůcky a hlavně základní chemikálie. Žáci […]

Modelářský kroužek

Žáci 7. – 9. ročníku se postupně seznamují s používáním různých druhů ručního nářadí a zpracováváním materiálů jako je např. dřevo, kov, textilie a plast. Manuální zručnost získávají při stavbě modelů letadel, lodí a automobilů.

FLORBAL

Kroužek je zaměřen na osvojení základních florbalových technik – práce s florbalovou holí, vedení míčku, nahrávky, střelba na bránu, základy hry v týmu. Žáci se zde seznámí i s pravidly florbalu. Naučí se týmové spolupráci a budou si zlepšovat fyzickou kondici. Hlavní důraz je kladen na herní praxi a zábavnou formu. Každoročně se žáci ZŠ […]

FOTBAL

Kroužek je zaměřen na osvojení základních fotbalových technik – práce s míčem, nahrávky, střelba na bránu, rozehrávání různých situací, základy hry v týmu. Žáci se zde seznámí i s pravidly fotbalu. Naučí se týmové spolupráci, budou si zlepšovat fyzickou kondici. Hlavní důraz je kladen na herní praxi a zábavnou formu. Každoročně se žáci ZŠ ČIMELICE […]

STOLNÍ TENIS

Kroužek je určen pro ty, kteří už stolní tenis hráli, případně se s tímto sportem teprve chtějí seznámit. Žáci se seznámí s pravidly stolního tenisu, naučí se správné podání a základy této hry. V rámci tohoto kroužku se každé pololetí hraje školní turnaj O PŘEBORNÍNKA ZŠ ČIMELICE. Hraje se i samostatná kategorie dívek. Při kroužku […]

Řečová výchova

Vybraní žáci se každý týden zdokonalují a upravují vady řeči. Během prvního ročníku se podaří upravit až 90% vad. Spolupracujeme s logopedickou poradnou p. Malčíkové v Písku.

Psaní na počítači

Žáci se naučí psát na klávesnici počítače během jediného roku všemi deseti prsty. Tato dovednost je velmi užitečná především pro budoucí studenty středních škol i učňovských oborů, protože stále více vyučujících žádá úkoly a seminární práce v PC podobě. Např. na obchodní akademii je psaní všemi deseti jedním ze stěžejních předmětů a žákům tak potom odpadá […]

Francouzský kroužek

Francouzský kroužek seznamuje děti s dalším cizím jazykem. Formou hry a procvičování získají slovní zásobu dalšího světového jazyka. Žáci poznávají i francouzskou kulturu, zvyky,  svátky, prázdniny a kuchyni. Sami si vyzkouší vařit francouzské speciality pro všední den i speciální vánoční dort – vánoční poleno. Každoročně se žáci vydávají do Francie, kde navštíví památky v Paříži. V minulém […]