Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Čimelice je k nahlédnutí v kanceláři či ředitelně ZŠ. ŠVP je pravidelně aktualizován. Pro tento školní rok 2021/2022 se výrazné úpravy týkaly zavedení předmětu Informatika do 4. ročníku.

Divadlo Last wish

Anglické divadlo Last Wish

Dne 10. 2. 2020 se skupiny A anglického jazyka 6. – 9. třídy Základní školy Čimelice zúčastnily výletu do divadla Fráni Šrámka v Písku na anglické představení Last Wish. V polovině 2. vyučovací hodiny se všichni žáci dostavili za sportovní halu, kde již čekal autobus. Ten žáky dopravil na písecké výstaviště, odkud se vydali krátkou procházkou k divadlu. […]

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola a Mateřská škola Čimelice se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky: http://zscimelice.cz

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme příspěvková organizace zřízená OU Čimelice. Hlavní činností je vzdělávání. V rámci této činnosti zpracováváme osobní údaje dle zákona 561/2004 Sb. Správcem  je ZŠ a MŠ Čimelice. Pověřencem pro ochranu osobních údajů byla jmenována Šárka Hrdličková. Kontakt na pověřence: poverenec@zscimelice.cz

Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce

Vážení rodiče, dnem 1. 9. 2016 nabyla účinnosti novela školského zákona, která přinesla důležité změny pro průběh zápisu do první třídy a při vyřizování žádostí o odložení povinné školní docházky. 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a […]

STOLNÍ TENIS – O PŘEBORNÍKA ZŠ ČIMELICE

Již 7 let probíhá na ZŠ Čimelice TURNAJ O PŘEBORNÍKA ZŠ ČIMELICE ve stolním tenise. Tento turnaj se hraje v rámci kroužku stolního tenisu, který se odehrává ráno před vyučováním v čimelické sportovní hale. Turnaj je dlouhodobý a hraje se vždy 2krát během školního roku – v každém pololetí. Turnaj je určen pouze pro žáky […]

Krabice od bot putovaly před Vánoci do rodin

Diakonie Českobratrské církve evangelické uspořádala akci „Krabice od bot“. Na základě informací se může do akce zapojit každý, kdo chce pomoci konkrétní sociálně slabé rodině. Hlavně dětem. Dnes to již nejsou jen krabice od bot, ale daleko větší balíčky. V páté třídě jsme naplnili krabice vším, co mohou děti vybraných rodin potřebovat. Věci odpovídaly věku dítěte. […]

Zdraví dětem

Druhá až pátá třída se v úterý 6. prosince zúčastnila přednášky Zdraví dětem. Byl to projekt na celé dopoledne. Po školách s ním jezdí společnost zabývající se zdravým životním stylem. Přijatelnou formou přednášející seznamují s funkcí trávicího traktu, s obsahem živin a vitamínů v jednotlivých potravinách a zasvěcují děti do pravidel zdravé výživy. Součástí je i návod na sestavování […]