Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Čimelice je k nahlédnutí v kanceláři či ředitelně ZŠ. ŠVP je pravidelně aktualizován. Pro tento školní rok 2021/2022 se výrazné úpravy týkaly zavedení předmětu Informatika do 4. ročníku.

Divadlo Last wish

Anglické divadlo Last Wish

Dne 10. 2. 2020 se skupiny A anglického jazyka 6. – 9. třídy Základní školy Čimelice zúčastnily výletu do divadla Fráni Šrámka v Písku na anglické představení Last Wish. V polovině 2. vyučovací hodiny se všichni žáci dostavili za sportovní halu, kde již čekal autobus. Ten žáky dopravil na písecké výstaviště, odkud se vydali krátkou procházkou k divadlu. […]

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola a Mateřská škola Čimelice se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky: http://zscimelice.cz

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme příspěvková organizace zřízená OU Čimelice. Hlavní činností je vzdělávání. V rámci této činnosti zpracováváme osobní údaje dle zákona 561/2004 Sb. Správcem  je ZŠ a MŠ Čimelice. Pověřencem pro ochranu osobních údajů byla jmenována Šárka Hrdličková. Kontakt na pověřence: poverenec@zscimelice.cz