Kam po základní škole?

Anketu se žáky 9. třídy o tom, kam se rozhodují jít po ukončení základní školy, připravila Irena Filipová. Pavel Štěpánek Pavle, ráda bych se tě zeptala, kam se chystáš na střední školu. Povíš nám to? Na Střední průmyslovou školu do Písku. Obory informační technologie a elektrotechnika. Kdy děláš přijímačky? 22. dubna na oba obory, z matematiky. […]

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy

V Čimelicích 6. 2. 2016 Rozhodnutí o zařazení dětí do l .třídy ve školním roce 2016/2017. Ředitel Základní školy a Mateřské školy Čimelice vydává podle § 46 odst. 1 a §165, odst.2 písmeno e) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb. […]

Koupání v zasněženém Weidenu

Během prosince a ledna se mnoho dětí naší školy dojelo vykoupat do termálních lázní v německém Weidenu. Letos jsme si všichni opravdu užili. Kdo jel v prosinci, zažil téměř jarní koupání v bazénech venku i uvnitř. Navštívili jsme vířivky, solné jeskyně, saunu i páru. Skákali jsme v perličkových koupelích a ti odvážnější skákali z můstků i z věže do sportovního bazénu. […]

Projekt „Výzva č. 57 – Finanční podpora z OP VK – IP“

Naše škola je zapojena do projektu „Výzva č. 57 – Finanční podpora z OP VK – IP oblasti podpory 1.1 – unit costs č.57“ .Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Díky prostředkům získaným z výzvy č. 57 naše základní škola vybavila školní dílny několika novými stroji a ručními nástroji. Z prostředků byla […]

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Čimelice

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Čimelice se koná v pátek 5. února 2016 od 13 hodin do 17 hodin v místnosti 1. třídy a v sobotu 6. února 2016 v téže místnosti od 8 do 10 hodin. K zápisu se dostaví všechny děti se svými rodiči (otcem nebo matkou), které do 1. září 2016 dovrší šestý rok věku. […]

ŠKOLA V PŘÍRODĚ – STOŽEC

Již popáté se žáci osmé a deváté třídy ZŠ Čimelice zúčastnili školy v přírodě. Letos jsme Šumavu navštívili v týdnu od 9. do 13. listopadu. Ubytování jsme měli zajištěné opět ve středisku environmentální výchovy v Národním parku a chráněné krajinné oblasti Šumava ve Stožci. Během týdne žáci absolvovali různé výukové programy. Seznámení s NP Šumava, Ptačí říše, Putování po […]

Halloween na naší škole

Jako každý rok se na naší škole na konci října konala Halloween party. Co to vlastně je? Za školou v Čimelicích se sejdou děti všech věkových kategorií. Od malých, co se baví, až po velké, co party organizují. (Hlavní organizátorkou je paní učitelka Kašparová spolu s paní Polívkovou.) Baví se ale všichni. Každý má možnost přijít v nějaké […]