Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy

V Čimelicích 6. 2. 2016 Rozhodnutí o zařazení dětí do l .třídy ve školním roce 2016/2017. Ředitel Základní školy a Mateřské školy Čimelice vydává podle § 46 odst. 1 a §165, odst.2 písmeno e) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb. […]

Koupání v zasněženém Weidenu

Během prosince a ledna se mnoho dětí naší školy dojelo vykoupat do termálních lázní v německém Weidenu. Letos jsme si všichni opravdu užili. Kdo jel v prosinci, zažil téměř jarní koupání v bazénech venku i uvnitř. Navštívili jsme vířivky, solné jeskyně, saunu i páru. Skákali jsme v perličkových koupelích a ti odvážnější skákali z můstků i z věže do sportovního bazénu. […]

Projekt „Výzva č. 57 – Finanční podpora z OP VK – IP“

Naše škola je zapojena do projektu „Výzva č. 57 – Finanční podpora z OP VK – IP oblasti podpory 1.1 – unit costs č.57“ .Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Díky prostředkům získaným z výzvy č. 57 naše základní škola vybavila školní dílny několika novými stroji a ručními nástroji. Z prostředků byla […]

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Čimelice

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Čimelice se koná v pátek 5. února 2016 od 13 hodin do 17 hodin v místnosti 1. třídy a v sobotu 6. února 2016 v téže místnosti od 8 do 10 hodin. K zápisu se dostaví všechny děti se svými rodiči (otcem nebo matkou), které do 1. září 2016 dovrší šestý rok věku. […]

ŠKOLA V PŘÍRODĚ – STOŽEC

Již popáté se žáci osmé a deváté třídy ZŠ Čimelice zúčastnili školy v přírodě. Letos jsme Šumavu navštívili v týdnu od 9. do 13. listopadu. Ubytování jsme měli zajištěné opět ve středisku environmentální výchovy v Národním parku a chráněné krajinné oblasti Šumava ve Stožci. Během týdne žáci absolvovali různé výukové programy. Seznámení s NP Šumava, Ptačí říše, Putování po […]

Halloween na naší škole

Jako každý rok se na naší škole na konci října konala Halloween party. Co to vlastně je? Za školou v Čimelicích se sejdou děti všech věkových kategorií. Od malých, co se baví, až po velké, co party organizují. (Hlavní organizátorkou je paní učitelka Kašparová spolu s paní Polívkovou.) Baví se ale všichni. Každý má možnost přijít v nějaké […]

Úspěch sester Klímových na mezinárodní soutěži ve Vidnavě

Další úspěchy v interpretační hudební soutěži zaznamenaly naše žákyně Eliška a Johanka Klímovy. Tentokrát šlo o soutěž Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus, kterou uspořádala v říjnu Základní umělecká škola Karla Ditterse ve Vidnavě. Soutěž se vyhlašuje pro žáky základních uměleckých škol, konzervatoří, středních hudebních škol a vysokých škol s hudebním zaměřením a má statut mezinárodní soutěže. […]