EU

Projekt Zlepšení podmínek studia ZŠ a MŠ Čimelice

Název projektu: Zlepšení podmínek studia ZŠ a MŠ Čimelice Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010967 Cíl projektu:  Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Aktivity pro MŠ: Personální podpora: Školní asistent – personální podpora MŠ Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ:  Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ Rozvojové aktivity: Projektový […]

_MG_7987

Den Země 2018

Dne 20.4.2018 jsme pro žáky naší školy zorganizovali projektový den na téma: Den Země Začali jsme povídáním o třídění odpadů, o šetření energií a vody a o správném chování v přírodě. Ve druhé části žáci zpracovávali tříděný odpad na různé výtvarné činnost; chobotničky z PET lahví, kytičky z víček, obrazy z víček atd. Třetí část byla rozdělena; 1. až […]

podporovatel-logo

Projekt Řešení vrstevnických vztahů

V školním roce 2017-2018 v rámci projektu ŘVV na ZŠ a MŠ Čimelice plánujeme pravidelné schůzky podporovatelů a zapojení žáků do školních aktivit. Letošní program je založen na prevenci šikany a kyberšikany (s použitím materiálů webů http://www.in-generation.com a http://www.bezpecnyinternet.cz/ ). Komunikace v digitálním světě otevírá jak možnosti pro rozšíření vlastních znalosti, tak prostor pro negativní jevy jako […]

podporovatel-logo

Řešení vrstevnických vztahů

V školním roce 2016-2017 pracuje na ZŠ a MŠ Čimelice 12 školních podporovatelů. Scházejí se 1x za měsíc nebo podle potřeby. Pomáhají při řešení problémů, se kterými se na ně obrací jiní žáci. Dále se aktivně zapojují do příprav a realizací různých školních akcí (Halloween, Den Země, Robosoutěž a jiné). Probíhají jejich pravidelné návštěvy ve […]

Logo MŠMT

Podpora žáků ZŠ a MŠ Čimelice

ZŠ a MŠ Čimelice získala prostředky v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony MŠ a ZŠ I Projekt s názvem „Podpora žáků ZŠ a MŠ Čimelice“ Projekt s reg. č. „ CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001741 Hlavní cíl: Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce Školní asistent – personální podpora MŠ Výše podpory : 372.256,– Kč Tento projekt je […]

018

Nice

  Naše škola je zapojena do projektu „Výzva č. 56 – Finanční podpora z OP VK – IP oblasti podpory 1.1 – unit costs“ .Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Díky prostředkům získaným z výzvy č. 56 vycestovala skupina žáků kroužku Francouzštiny s p. učitelkou Šárkou Hrdličkovou do francouzského města Nice. Vyjeli […]

Londyn007

Anglie

Naše škola je zapojena do projektu „Výzva č. 56 – Finanční podpora z OP VK – IP oblasti podpory 1.1 – unit costs“ .Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Díky prostředkům získaným z výzvy č. 56 vycestovala skupina žáků sedmé třídy s p. učitelkou Šárkou Hrdličkovou do Anglie. Vyjeli jsme 2.11. v 10 […]

podporovatel-logo

Řešení vrstevnických vztahů

V letošním roce v rámci projektu Řešení vrstevnických vztahů plánujeme pokračovat v práci na zlepšení vrstevnických vztahů mezi žáky a vylepšení celkového klima v třídních kolektivech. Snažíme se naučit žáky řešit problémy vlastními silami s pomoci a koučinkem učitele-garanta. Problémy se plánuje řešit podle situaci ve třídách a podle potřeby. Žáci si mohou sami diagnostikovat problémy tak, jak je vnímají […]

podporovatel-logo

Řešení vrstevnických vztahů

I letos pokračujeme v realizaci  projektu Řešení vrstevnických vztahů. Projektem, který zavádí na školách systém vrstevnické podpory, zaměřený na vzájemnou pomoc a podporu. Zvyšuje povědomí o problémech, kterým žáci na škole musí čelit a pomáhá školám s prevencí nežádoucích jevů. Letošní rok funkci podporovatelů začínají přebírat žáci 6. třídy.  Navštěvuji setkání starších podporovatelů a získávají […]

IMG_8283

Projektový den v angličtině

Dne 27. 2. 2015 se na naší škole uskutečnil projektový den v anglickém jazyce. Zahájili jsme uvítacím ceremoniálem. Výuka probíhala v angličtině, přijeli za námi čtyři rodilí mluvčí. Byli přestrojeni a představovali různé slavné osobnosti. Žáci byli rozděleni do čtyř týmů: modrého, zeleného, fialového a žlutého. Naše skupinka začínala v modrém týmu. Zde byla paní přestrojená za Mary […]