IMG_7751

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy

Rozhodnutí o zařazení dětí do l .třídy ve školním roce 2018/2019. Ředitel Základní školy a Mateřské školy Čimelice vydává podle § 46 odst. 1 a  §165, odst.2 písmeno e) zákona  č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb. ( správní řád ) následující                                            […]

redvolno

Ředitelské volno

Podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji  na pondělí  07. května 2018  ředitelské volno V uvedený den bude zároveň podle domluvy s firmou E.ON odstávka elektřiny na Základní škole Čimelice. Odstávka se netýká mateřské školy. Očekávané ředitelské volno 30. dubna nedávám, protože podle sdělení E.ONu bude pravděpodobně koncem května nebo v červnu další přerušení […]