IMG_20200918_131654

Budování areálu naší základní školy

Každý, kdo letos o prázdninách a později prošel kolem školy, si nemohl nevšimnout stavebních prací. Pokud se říká, že se štěstí usmálo, pak letošní rok se na obec Čimelice a základní školu štěstí přímo chechtalo. Obec Čimelice získala finanční prostředky z několika dotačních titulů. První dotační titul – Změny budov areálu ZŠ Čimelice. Díky těmto financím […]

Naši prvňáčci

Naši prvňáčci

Prvního září bylo mou milou povinností přivítat letošní prvňáčky. Bylo jich ve třídě osmnáct. Každého z nich doprovodili rodiče a příbuzní. Slavnostní dopoledne otevřel krátkým proslovem pan ředitel. Na děti čekaly hned dvě paní učitelky. Šárka Hrdličková je bude učit češtinu a matematiku, Nikola Počtová je bude učit angličtinu, prvouku a pracovní činnosti. Děti se představily, […]

Příchod do školy v souvislosti se stavebními pracemi

Příchod do školy v souvislosti se stavebními pracemi

Průchod z prostoru mezi halou a hasičskou zbrojnicí ke škole bude uzavřen. Rodiče přivážející děti do školy autem zaparkují například u obchodu s potravinami a k zadnímu vchodu pro žáky se dostanou po chodníku. Ke vstupu do zadního vchodu je vytvořený průchod z chodníku podél zdi školy. Další možností je projít přes park od hasičské zbrojnice. Parkování mezi […]

Červen ve škole

Opékání vuřtů

Poslední školní pátek už většina škol v Jihočeském kraji ukončila výuku. Ta naše si ještě naplánovala nejspíš poslední letošní školní akci. Všichni, kdo výuku navštěvují, se sešli ráno v osm hodin a vyrazili směr Hvížďalka. Tam už na nás čekal pan Handrych. Měl rozdělané dva ohnivé koše, připraveno celých sto vuřtíků, sud limonády, chleba a různé pochutinky. […]

Červen ve škole

Červen ve škole

Rok s rokem se sešel a tento školní rok končí. Po všech těch peripetiích se všichni snažíme, aby dopadl pokud možno hezkým zážitkem. Většina dětí  prvního stupně chodí do školy každý den a opravdu se snaží. Byly zrušeny všechny výlety. A tak jsme se rozhodli, že si vynahradíme výlety alespoň těmi drobnými. A tak pátá třída […]

vysv

Vydávání vysvědčení

Vysvědčení je možné vyzvednout v těchto termínech u třídních učitelů: pondělí 29. června – rodiče od 16 do 17 hodin úterý 30. června žáci od 8 do 10 hodin Žáci, kteří si vysvědčení nevyzvednou a kterým je nevyzvednou ani jejich rodiče, dostanou vysvědčení 1. září na začátku nového školního roku.