All-focus

Chemická praktika

Žáci 8. třídy mohou navštěvovat jednou týdně kroužek Chemická a fyzikální praktika. Ověřují si zde vědomosti získané hlavně v hodinách chemie, připravují zajímavé pokusy do hodin chemie, nebo vymýšlejí další možnosti již ověřených pokusů. Pro tuto „vědeckou“ aktivitu mají žáci oddělenou část třídy, kde je nejnutnější chemické nádobí, různé pomůcky a hlavně základní chemikálie. Žáci […]

DSC_0891

Trip to London (Cesta do Londýna) 15. 6. 2018

V rámci hodin anglického jazyka zrealizovali žáci 7A za pomoci paní učitelky Kašparové nápad Tomáše Provazníka na akční soutěžní hru Trip to London pro své mladší spolužáky z 5. třídy. Na pěti stanovištích v okolí školy, které představovaly hraniční přechody a další místa na cestě do Londýna, plnili páťáci ve skupinkách anglické úkoly, které jim sedmáci předem připravili […]