Dokumentace školy

Školní řád ZŠ Čimelice

Strategie výchovného poradenství na školní rok 2018/2019

Plán činnosti výchovné poradkyně pro školní rok 2018– 2019

Strategie předcházení šikany a dalším projevům rizikového chování 2018-2019

Učební plán ŠVP ZŠ Čimelice 1.stupeň od 2018-19

Učební plán ŠVP ZŠ Čimelice 2 stupeň od 2018-19

Výkaz preventivních aktivit pro školní rok 2017-2018

Výroční zpráva 2017-2018

Vnitřní řád školní družiny ZŠ Čimelice

Vnitří řád školního klubu ZŠ Čimelice

Ochrana osobních údajů

Organizace školního roku – plán