Dokumentace školy

Školní řád ZŠ Čimelice

Strategie výchovného poradenství na školní rok 2017/2018

Strategie předcházení šikany a dalším projevům rizikového chování 2017-2018

Učební plán ŠVP ZŠ Čimelice 1.stupeň od 2017-18

Učební plán ŠVP ZŠ Čimelice 2 stupeň od 2017-18

Minimální preventivní program 2017-2018

Výkaz preventivních aktivit pro školní rok 2016/2017

Výroční zpráva 2016-2017

Vnitřní řád školní družiny ZŠ Čimelice

Vnitří řád školního klubu ZŠ Čimelice

Organizace školního roku – plán

Ochrana osobních údajů