IMG_2179

KERAMICKÝ KROUŽEK

Práce a zaměření

Keramický kroužek, který má pod vedením učitelky Marcely Vejcharové dlouholetou tradici, patří mezi nejpopulárnější a nejnavštěvovanější. V letošním roce se přihlásilo opět hodně zájemců, 57 dětí, převážně z 1. stupně a to si ještě některé děti musely vybrat mezi keramikou a jinými kroužky.  Děti musí být rozděleny do menších skupin, které pracují v odpoledních hodinách. Cílem je nejen smysluplné strávení volného času dětí, ale především rozvoj jejich fantazie a tvořivosti.

S největším očekáváním a nadšením přicházejí druháčkové, pro které je to první kontakt s hlínou. Některé děti navštěvují keramický kroužek i několik let, někteří celou školní docházku. Přicházejí na to, že se nejedná o práci tak jednoduchou, jak by se na pohled mohlo zdát. Postupem času si však osvojují keramické znalosti a dovednosti, takže ti pokročilí jsou schopni vytvořit i velice pěkné a vkusné výrobky a i ti malí si s velkým nadšením odnášejí velice pěkné a vkusné výrobky.

Do práce kroužku se promítají vždy dvouleté etapy. Již po několik ročníků je vyvrcholením těchto etap účast na výstavě květin v čimelické Zámecké zahradě. S touto perspektivou je směrována činnost kroužku, protože tradičně je mu organizátory výstavy vyčleněn určitý prostor v expozici k prezentaci výrobků. Expozice bývá zaměřena tématicky a veřejnost ji vždy, k radosti malých keramiků, velice kladně hodnotí. Jsou i případy, kdy pravidelní návštěvníci výstavy speciálně dětské výrobky vyhledávají a na expozici kroužku se vyptávají. Je to pro nás forma ocenění a motivace do další práce. Nutno vyzdvihnout, že činnost kroužku v tomto rozsahu je umožněna, především vytvářením výborného zázemí jak vedením školy tak obce.

Charitativní akce

Ve školním roce 2015/16 se nám podařilo uskutečnit výjimečnou charitativní akci, na které se podíleli téměř všichni keramici. Akce se velmi vydařila a nejen nám udělala radost. A teď něco bližšího o ní.

Na základě shlédnutí filmu o škole a životě v Keni. Akce se uskutečnila Na Hvížďalce a film promítal Pavel Justich, který mezi domorodci nějakou dobu pobýval. Dokument o složitém životě tamních dětí udělal na nás všechny dojem a dal podnět k zamyšlení. V besedě mimo jiné Pavel Justich vyprávěl, jaké problémy mají děti v Keni se získáváním školních pomůcek a s vybavením pro školu. Při cestě do Keni nakoupí za peníze, které získá, školní potřeby a osobně je na místě předá. Po skončení promítání mne napadlo, že bychom mohli pomoci i my. V keramickém kroužku by děti vytvořily výrobky a uspořádali bychom jejich charitativní prodej v průběhu rodičovských schůzek. Děti se pro věc nadchly a se záměrem souhlasil i pan ředitel. Ten nejenže souhlasil, ale na akci pozval i Pavla Justicha, který v průběhu prodeje promítal film Drsná něžná Keňa a představil fotografie o škole a životě tamních dětí. Vlastního prodeje se ujali loňští čtvrťáci, kteří se do role prodejců přímo vžili. Skutečnost, že se nejedná o anonymní akci, že je zcela jasné, na jaký účel jsou peníze určeny, byla patrně i jedním z důvodů, že charitativní prodej se líbil i rodičům. Proto i jeho výsledek byl překvapující: přestože s tím někteří rodiče nepočítali, výtěžek prodeje činil 6.800 korun. Překvapen byl i autor filmu Pavel Justich, který za vybrané peníze nakoupí potřebné věci pro školu a o předání dětem v Keni natočí druhý díl filmu.

Realizace plastiky Panny Marie

Za významný počin v historii práce keramického kroužku lze bez pochyby považovat realizaci plastiky Panny Marie do kapličky v dolních Čimelicích.

V roce 2012 byla vedoucí keramického kroužku oslovena bývalou starostkou Čimelic paní Marií Vlčkovou a generální ředitelkou firmy Koupelny Siko paní Jaroslavou Valovou, které byly iniciátorkami rekonstrukce kapličky nacházející se v dolních Čimelicích u sádek. Měly představu, že do výklenku kapličky bude umístěna keramická plastika Panny Marie.

Vedoucí kroužku byl zpracován grafický návrh, jehož inspirací a částečnou předlohou byla socha Madony z čimelického kostela Nejsvětější Trojice. V měsíci říjnu pak byl tento návrh konzultován s památkáři, jejichž přístup byl vstřícný a přínosný. Následovala složitá fáze technické přípravy. Po jarních prázdninách se sešel realizační tým ve složení Marcela.Vejcharová, Berenika Políčková, Irča Filipová, Kája Habichová, Majda Kulasová, Kuba Pavelka, Míša Počtová, Pavel Štěpánek a Anička Válová, který se dal do vlastní práce s hlínou. Za dvě odpoledne byla podoba plastiky Madony hotova, přičemž nejvíce tvůrce potrápila postava Ježíška.

To však byl pouze začátek. Protože plastiku vysokou 150 cm nebylo možno vypálit jako celek bylo nutno ji rozdělit na fragmenty a tyto vyztužit žebrovím. Rozdělení postavy muselo být provedeno tak, aby jednotlivé části se nejen vešly do pece, ale aby kopírovaly přirozené linie a záhyby textilií a při následném složení nebyl rušen výsledný dojem. Následovalo vypalování, glazování a zdobení a opět vypalování. Úspěchem byla velice pěkná barevnost keramiky, kdy šaty Panny Marie plně respektují zvyklosti křesťanské ikonografie. Všechny fáze byly provázeny obavami o výsledek, aby nedošlo k poškození některé části a k jejímu znehodnocení.

Aby výsledek byl efektnější a impozantní bylo přistoupeno k nejodvážnější a nejrizikovější etapě a to ke zvýraznění některých partií zlacením. V zájmu ochrany celá plastiky byla nika kapličky opatřena ozdobnou mříží zasklenou bezpečnostním sklem.

Nelze opomenout, že celý proces byl provázen konzultacemi s výrobcem lazur, s keramiky, kteří mají s tvorbou plastik zkušenosti, a v neposlední řadě s pracovníky firmy Mapei, kteří výrazně poradily a pomohli s materiály k vyplnění a přilepení jednotlivých segmentů při instalaci.

Uložit

Uložit

Uložit

Autor příspěvku: zscimelic