IMG_4128

Mateřská škola – Školní rok 2020/21

Školní rok 2020/21

V letošním školním roce 2020/2021 máme v MŠ zapsáno 79 děti .

Všem žádostem rodičů o přijetí bylo vyhověno.

V provozu jsou tři třídy.

Personální obsazení tříd :

  1. třída 24 dětí – Alena Joujová, Tereza Jelínková a Eva Veselá.
  2. třída 27 dětí – Jitka Nosková a Jana Veselá.

III. třída 28 předškolních dětí –Ivona Kostínková a Petra Buchtová

Provoz MŠ je od 600  – 1630 hod.

Kontakt: mscimelice@volny.cz

             603 577 072

Ved. uč. Miroslava Počtová

Změna od 1. 1. 2021 Jana Veselá

Provozní zaměstnanci:

Kuchařka – Marie Žižkovská

Pomocná kuchařka – Pavlína Geschvandtnerová

Vedoucí škol. jídelny – Petra Buchtová

Uklízečky – Pavlína Geschvandtnerová a Renata Hovorková

Informace pro rodiče škol. rok 2020/21

Vzhledem k dodržení všech hygienických nařízení, nebude se letos konat schůzka s rodiči na začátku školního roku. Základní informace obdržíte písemnou formou.

Důležité body ze Školního řádu

provozní doba 6.00 – 16.30 hod.    scházení ve II. odd 6.00 – 7.00

                                                         rozcházení ve II. odd 16.00-16.30

obědy odhlašovat 24 hod. předem

hlásit změnu tel. čísla, adresy

nedávat do MŠ nemocné dítě / zvracení, zvýšená teplota, vyrážka, silná rýma, kašel…./

Ke komunikaci s MŠ používejte tel. 603577072        mscimelice@volny.cz

Uzavření MŠ

Termíny o uzavření mateřské školy v době vánočních a letních prázdnin a s omezeným provozem mateřské školy v době podzimních, pololetních, jarních a velikonočních prázdnin obdržíte písemně spolu se základními informacemi MŠ.

Stravné

Vzhledem k cenám potravin / maso, zelenina, ovoce, mléčné výrobky/

a k dodržení požadavků na spotřební koš se od 1.9. 2020 upravuje cena stravného takto:

Přesnídávka                    8,00 Kč

Oběd                    18,00 Kč

Svačina                  6,00 Kč

Polodenní stravné celkem : 26,00 Kč

Celodenní stravné celkem : 32,00 Kč

Poplatek za stravné uhraďte prosím vždy do patnáctého dne následující měsíc. Nezapomínejte na variabilní symbol

Školné

Zůstává na původní výši 250,- Kč měsíčně. K úhradě dostanete složenky během září a další během ledna. Opět nezapomínejte na VS při úhradě.

Kulturní akce

Poplatek na kulturní akce zůstává ve výši 600,- Kč na pololetí. Informace o kulturních akcích budou vždy na nástěnce začátkem měsíce.

Kroužky

Angličtina            určeno předškolním dětem             p. uč. Jelínková

                            poplatek 25,- Kč

                            vždy v úterý střídavě v    9.15  –  10. 00

                            druhý týden                       v  12.30  –  13. 15

Flétna                   určeno předškolním dětem             p.uč. Kostínková

                            poplatek 10,-  využívá se na drobnosti pro děti

Logopedie            p.uč. Nosková

Plavecký              podle epidemiologické situace

Bližší informace ke kroužkům Vám podají p.uč. ve třídě.

Zápis do ZŠ

Celkem 25 dětí dosahuje požadovaného věku.

Termín zápisu bude včas zveřejněn.

Pro odklad škol. docházky jsou nutné dva doklady – vyjádření dětského lékaře a ped. psych. poradny.

Různé

Podepsat dětem všechny věci /obuv, přezůvky, pyžama……/

Náhradní oblečení pro děti

Gumovky nechávat v igelitové tašce v šatně

Nedávat hračky z domova, pouze ve výjimečných případech/ zvykání na MŠ……/

Distanční výuka

Vzhledem k tomu, že i MŠ musí v případě uzavření z důvodu karantény využít distanční výuku ve třídě předškolních dětí, prosím o uvedení emailové adresy a aktuální tel. číslo.  Děkuji.                              

Plánované akce na měsíc září:

7.9. 2020 se v MŠ uskuteční divadelní představení divadla Kolem

         „ O princi, který se nechtěl učit.“

         Začátek: 1030  hod.

         Vstupné: 50,- Kč

  1. 9. navštíví MŠ agentura KK s divadelním představením

                 „Pejsek a kočička.

                 Začátek: 1030 hod.

                 Vstupné: 50,- Kč

Plánované akce na měsíc říjen:

12.16. 10. Posvícení v MŠ

         Zvyky, tradice, pečení a zdobení hnětýnek.

Akce pro rodiče s dětmi: „HNĚTÝNKA PRO RADOST.“

hnetynky

Obracíme se s prosbou na rodiče, aby doma spolu s dětmi upekli a nazdobili jakoukoliv hnětýnku. Hotové a zabalené výrobky přineste do MŠ

v pondělí 12. 10., abychom je mohli vystavit k prohlédnutí. Děkujeme.

20.10. se v MŠ uskuteční divadelní představení divadla Kos

         „ O SELCE LAKOMCE.“

         Začátek: 830 hod.

         Vstupné: 55,- Kč

 

 

 

Autor příspěvku: zscimelic