slun

Oznámení o provozu mateřské školy v době hlavních prázdnin 2022

– provoz MŠ pro přihlášené děti bude probíhat v I. a II. třídě. 

– seznam dětí a jejich umístění v konkrétní třídě je vyvěšen na nástěnkách

Provoz MŠ bude přerušen v období od 18. 7. do 19. 8. 2022.

slun

Autor příspěvku: zscimelic