zamek01

Povánoční vyučování

Po Vánocích se do školních lavic vrátili jen žáci první a druhé třídy. Všichni dorazili s úsměvem, protože se na školu vážně těšili. První dny si vyprávěli o svátcích. Každý se pochlubil nějakým dárkem a pak už začal život podle rozvrhu. Primárně nyní probírají český jazyk, matematiku a anglický jazyk. Stále není možnost hudební a tělesné výchovy. Ostatní výchovy probíhají v běžném režimu. Děti se střídají na obědě i v přestávkách. Neměly by se v podstatě potkat během celého dne. Hned první týden v novém roce ještě k radosti všech napadl sníh. Pohotově této skutečnosti využily obě dvě paní učitelky a s dětmi chodily bobovat do zámeckého parku. Pro děti to byla velmi příjemná změna, dostaly se na čerstvý vzduch a využily závějí sněhu, který už dva roky nepamatovaly. Všichni se dobře bavili. Přejeme všem ostatním žákům, aby se brzy mohli vrátit do lavic.

Šárka Hrdličková

zamek01 zamek02 zamek03

sankovani01 snkovani01

Autor příspěvku: zscimelic