znak002a

Přítomnost žáků prvního stupně na výuce ve škole od 25. května 2020

Přítomnost žáků prvního stupně na výuce ve škole od 25. května 2020

Pokyny pro zákonné zástupce

Organizace výuky vychází z pokynů ministerstva školství ze dne 30.4. 2020

Zahájení výuky

Výuka prvního stupně základní školy bude zahájena 25. května 2020.

Účast nebo neúčast žáků na výuce je na rozhodnutí zákonných zástupců.

Přihlášení žáků k výuce

Zákonní zástupci nahlásí přítomnost žáka na výuce do 18. května 2020, aby mohly být vytvořeny skupiny do 15 žáků. Předpokládáme, že většinou jedna třída bude tvořena jednou skupinou. V případě, že se k docházce příhlásí například v páté třídě více než 15 žáků, musí být vytvořeny dvě skupiny.

Přihlášení žáka k výuce od 25.5. 2020 ke stažení

Upozornění: Složení skupin nelze po 25. květnu měnit!

Čestné prohlášení

Žáci přinesou při nástupu do školy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem. Formulář je možné získat od třídních učitelů nebo na internetových stránkách školy. Čestné prohlášení ke stažení

Příchod žáků do školy od 7.30 do 8.00

Žáci i zákonní zástupci  přicházejí v uvedenou dobu k zadnímu vchodu školy v rouškách a dodržují rozestupy.

Zákonní zástupci předají žáka u vchodu školníkovi, ten bude organizovat příchod do školy tak, aby se v šatně neshromažďovalo větší množství žáků. V šatně bude dohled a žáci budou vstupovat pouze do prostoru určeného pro jejich skupinu.  Ze šatny půjdou žáci do tříd. Šatna bude průběžně dezinfikována, dezinfekce bude i u vchodu do školy a v jednotlivých třídách. Povinně použíjí žáci dezinfekci při příchodu do třídy.

Průběh výuky

Výuka bude probíhat od 8 do 11.25 hodin. Přestávky stanovují vyučující tak, aby nedocházelo k setkávání žáků z různých skupin na chodbách a toaletách. Toalety budou v průběhu dne pravidelně dezinfikovány stejně jako kliky a další zařízení.

Používání roušek

Každý žák bude mít s sebou minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky. Roušky se používají ve společných prostorách.  Při samotné výuce mohou být vyučující i žáci bez roušek.

Odchod žáků ze školy

Pokud bude žák odcházet sám bez doprovodu,  sdělí toto zákonný zástupce vyučujícímu.

Zákonní zástupci nevstupují do budovy školy a při příchodu před školu zavolají na telefon vyučujícího nebo žáka, že si ho přišli vyzvednout. Žáci budou vyzvedáváni v době od 11.25 do 12.20

Pobyt žáků ve škole po 12.20

Žáci, kteří zůstanou ve škole po vyučování nebudou v klasické družině, ale zůstanou spolu pouze žáci patřící do stejné skupiny. Nelze spojit žáky z jednotlivých skupin. Žáci zůstanou ve třídě,  případně mohou být venku v areálu školy tak, aby se jednotlivé skupiny nespojovaly.

Stravování

Stravování nebude zajištěno, žáci si přinesou jídlo s sebou do školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor příspěvku: zscimelic