EU

Projekt Zlepšení podmínek studia ZŠ a MŠ Čimelice

EU

Název projektu:

Zlepšení podmínek studia ZŠ a MŠ Čimelice

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010967

Cíl projektu:  Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Aktivity pro MŠ:

Personální podpora: Školní asistent – personální podpora MŠ

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ:  Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ

Rozvojové aktivity: Projektový den ve škole

Spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností: Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Aktivity pro ZŠ:

Personální podpora: Školní asistent – personální podpora ZŠ

                                      Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ

Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ: Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Aktivity pro školní družiny a školní kluby:

Personální podpora: Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK

Projekt „Zlepšení podmínek studia ZŠ a MŠ Čimelice“ je spolufinancován Evropskou unií.

EU

Autor příspěvku: zscimelic