parlament

Školní žákovský parlament – 1. zasedání 2. 10. 2019

1.zasedání 2. 10. 2019

Zástupci tříd:  6. tř. A. Vaněčková, K. Klimešová

  1. tř. A. Koudelková, K. Prokopová – omluvena
  2. tř. J. Klimeš, T. Buchtová
  3. tř. J. Břicháček, T. Provazník – omluveni

Program:

  1. Zahájení, přivítání nových členů
  2. Návrh na pořádání Sportovního dne v zimních měsících – domluva s p. Linhartem
  3. Návrh na přístřešek na kola – domluva s p. Králíčkem
  4. Řešení nevhodného chování některých žáků 7. a 8. třídy při hodinách dějepisu a občanské výchovy

Autor příspěvku: zscimelic