parlament

Školní žákovský parlament – 3. zasedání 6.2.2019

Zástupci tříd: 6. tř. A. M. Koudelková; K. Šoulová

7. tř. J. Klimeš, T. Buchtová

8. tř. J. Břicháček

9. tř. J. Štěpánek

Program:

1. Zahájení

2. Zamyšlení nad chováním některých žáků v hodinách

3. Proběhne učitelský den v tomto školním roce?

4. Příprava akcí na jaro; Den Země, Divadlo Praha, Dětský den, Sportovní den

Autor příspěvku: zscimelic