parlament

Školní žákovský parlament – zasedání 4.12.2017

  1. zasedání
  2. 12. 2017

Účast: :          6. tř. K. Tesková, J. Klimeš, L. Brabec

  1. tř. J. Břicháček, N. Valová
  2. tř. D. Sommer, J. Štěpánek

 

Program:

  1. Zhodnocení závěrů minulé schůzky
  2. tř. – doplnění počtu židlí a oprava skříněk
  3. Zamyšlení nad nutností mobilních telefonů při vyučování
  4. Příprava sportovních turnajů pod záštitou Parlamentu (florbal, vybíjená)
  5. Více výletů pro žáky ZŠ

Autor příspěvku: zscimelic