parlament

Školní žákovský parlament – zasedání 5.1. 2018

  1.                                                                         zasedání
  2. 1. 2018

Účast: :          6. tř. K. Tesková, J. Klimeš, L. Brabec

  1. tř. J. Břicháček, T. Provazník
  2. tř. D. Sommer, J. Štěpánek, A. Habichová, S. Vaňáčová

 

Program:

  1. Zhodnocení závěrů minulé schůzky
  2. tř. – doplnění počtu židlí a oprava skříněk
  3. Příprava akce „Sportovní týden“, kdy by si žáci naší školy zorganizovali pro sebe turnaj v různých disciplínách
  4. „Dětský den“ i pro žáky 2. stupně, vybereme nějakou akci?
  5. „Den Země“ – vymýšlíme, co v tento den budeme dělat a jak tento den oslavíme…
  6. Divadlo pro 2. stupeň, květen….

Autor příspěvku: zscimelic