nová budova školy

Stavba téměř před ukončením

nová budova školy Ještě než se rok s rokem sešel, probíhají v novém areálu základní školy závěrečné dokončovací práce.  Montuje se kuchyňská linka, vybavují se šatny a odborná učebna dílen. Nový areál bude sloužit jako kmenová třída, odborná učebna dílen a odborná učebna vaření. Téměř hotový je spojovací koridor s obrovskými světlíky, které zajišťují dostatek denního světla v celém dlouhém traktu.  Do šaten se budou velmi brzy montovat skříňky pro každého žáka. Rozděleny budou šatny pro první a druhou třídu, pro třetí až pátou a poslední šatna pro druhý stupeň. Také zemní práce okolo budovy jsou v plném proudu. Areál dostal béžový kabát s několika odstíny. Vše spěje k úspěšnému dokončení a kolaudaci, která by se měla uskutečnit v květnu. První děti se do nových tříd nastěhují v září. O prázdninách je naplánován přesun nynější družiny do budovy školy.

Šárka Hrdličková

 

 

budova001

Autor příspěvku: zscimelic