• +420 382 228 118
  • skola@zscimelice.cz
  • Domů

Depistáž školní zralosti.

V úterý 14. 10. proběhla ve třídě Motýlků depistáž školní zralosti. Mateřskou školu navštívily pracovnice PPP z Písku, aby zmapovaly školní zralost předškoláků. Nejprve děti pozorovaly při spontánních činnostech, následně při kolektivní činnosti a poté pracovaly s dětmi po skupinkách individuálně. S výsledky pozorování byli rodiče seznámeni písemnou formou a někteří osobní konzultací. Rodiče se tak dozvěděli, kterou oblast vzdělávání mají u dětí rozvíjet pro úspěšný vstup do ZŠ. Věříme, že tato akce byla přínosem pro všechny