• +420 382 228 118
  • skola@zscimelice.cz
  • Domů
Škola
Tonda obal na cestách

Tonda obal na cestách

Po roce se do naší školy vrátila velmi úspěšná akce Tonda obal na cestách. Žáci celé školy si znovu připomněli  třídění odpadů. To je provází celý rok, protože v každé třídě i na chodbách jsou koše na papír, plasty a komunál. Lektorky nejprve teoreticky seznámily žáky se správným tříděním například kartonu od mléka, džusu, kam s vybitými bateriemi, kam se zbytky od svačiny a mnoho dalších příkladů. Vše si pak malí i velcí procvičili v soutěžích o drobné ceny.