• +420 382 228 118
  • skola@zscimelice.cz
  • Domů
Škola
Vítání jara s našimi seniory

Vítání jara s našimi seniory

Ve středu 20.3. naši žáci třetí třídy a pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Filipové a paní učitelky Počtové přivítali jaro na setkání seniorů na Hvížďalce. Děti předvedly jarní tanečky, rozpočitadla, pásmo básní. Některé hrály opravdu krásně na zobcové flétny, jiné zpívaly a přivolávaly jaro. A to se zřejmě podařilo, protože následoval slunečný čtvrtek.  Celou akci zakončily žákyně deváté třídy, které smrtku vynesly ze sálu. Akce byla velmi úspěšná.