• +420 382 228 118
  • skola@zscimelice.cz
  • Domů
Škola
Easter – Velikonoce

Easter – Velikonoce

V úterý 26. března si žáci 9. třídy (skupina A) připravili v rámci hodin anglického jazyka soutěže a zajímavé aktivity pro své mladší spolužáky z prvního stupně. Děti se rozdělily do skupin, dostaly tabulky (hrací karty) na zapisovaní získaných bodů a začaly plnit úkoly. Žáci 9. třídy připravili úkoly z angličtiny pro 3. třídu a jiné pro 4. a 5. třídu. Děti si zopakovaly slovní zásobu – Numbers, Colours, Animals, Clothes, Family, Parts of human body, School subjects, School things, Time, Countries and flags, Easter (čísla, barvy, zvířata, oblečení, rodina, části lidského těla, školní předměty, školní potřeby, čas, země a vlajky, Velikonoce). Stanovišť bylo 8 a na každém získávaly odlišný počet bodů, podle toho, kolik bylo  úkolů/anagramů, které musely vyřešit. Když vše zvládly, vyrazily na poslední stanoviště Egg rolling a dívky z 9. třídy jim sečetly body na jejich herní kartě a vyhlásily vítěze. Všichni dostali sladkou odměnu nebo drobnou hračku. Poté je čekal závod v kutálení vajíček Egg rolling.

 Pozn.: Egg rolling, tak se jmenuje tradice, která již podle svého názvu napovídá o soutěži v kutálení vajíček. Na vyvýšeném místě nebo kopci se sejdou děti či rodiny a pouští svá vajíčka dolů. Čí vajíčko se dokutálí nejdál, ten vyhrál. Ve Spojených státech je Easter Egg Roll tradiční událost, která se pořádá i na jižním trávníku Bílého domu (White House South Lawn) každé Velikonoční pondělí pro děti ve věku do 13 let a jejich rodiče.

Egg rolling a celou velikonoční akci si užili nejen žáci 1. stupně, ale i „pořadatelé“ deváťáci, kterým patří poděkování za to, jak pěkně si disciplíny připravili.

Mgr. Martina Polívková