• +420 382 228 118
  • skola@zscimelice.cz
  • Domů
Školka
Návštěva ZZS v Čimelicích dne 9. dubna 2024.

Návštěva ZZS v Čimelicích dne 9. dubna 2024.

V rámci seznamování dětí s částmi lidského těla, orgánů, smyslů, nemocí a úrazů navštívila třída Včeliček a Motýlků Čimelické mateřinky Zdravotnickou záchrannou službu v Čimelicích, kde je přivítala záchranářka paní Libuška a záchranář pan Jiří. V krátkosti děti seznámili s tím, kdy volat záchranku, jaké číslo vytočit a co je třeba záchranářům sdělit, aby se včas mohli dostavit k pacientovi, který potřebuje naléhavou pomoc. Poté měly děti možnost si prohlédnout vybavení sanitky, poslechnout si činnost srdíčka pomocí fonendoskopu, sledovat činnost srdce na monitoru a pochovat si plyšáka Kryštůvka, kterého mají záchranáři v sanitce pro malé děti, aby se nebáli. Také si vyzkoušely, jak se sedí v sanitce vedle řidiče, a jak to v kabině vypadá. Akce se všem moc líbila a děti byly obohaceny o nové prožitky. Velké poděkování patří oběma záchranářům za ochotu a milý přístup k dětem.