• +420 382 228 118
  • skola@zscimelice.cz
  • Domů
Školka
Exkurze v ZŠ.

Exkurze v ZŠ.

Před zápisem do ZŠ v Čimelicích se předškoláci vydali na prohlídku celé budovy. Navštívili jsme pana ředitele Vl. Linharta, který předškoláky ve škole mile přivítal, zeptal se jich, zda se do školy těší a na co. Většina odpověděla, že na tělocvik a na učení se těší pouze Kristýnka Klímová. Prohlédli jsme si školní jídelnu, družinu, některé třídy, počítačovou učebnu, výzdobu školy a tělocvičnu. Prohlídka se dětem líbila a do školy se všichni moc těší.