• +420 382 228 118
  • skola@zscimelice.cz
  • Domů
Školka
KVĚTEN 2024

KVĚTEN 2024

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK  2024/2025

se v mateřské škole uskuteční v době od 6. 5. – 7. 5. 2024.

Po celý den je možné navštívit MŠ a prohlédnout si její prostory a vybavení.

Zároveň při této příležitosti proběhne zápis dětí do mateřské školy

na školní rok 2024/2025.

Zápisu se účastní rodiče, kteří mají zájem o umístění svého dítěte do MŠ během

nového školního roku tj. od 1. 9. 2024 – 30. 6. 2025. Podmínkou zápisu pro školní rok 2024/2025 je dovršení dvou let dítěte do 31. 8. 2024.

Všechny potřebné formuláře jsou k dispozici v mateřské škole.

6.5. – 10. 5. Den Matek – zvyky a tradice, kreativní tvoření

6.5. se v MŠ uskuteční divadelní představení „Černobílá pohádka“ v podání herců divadla Kos z Českých Budějovic

         Začátek: 10. 30 hod.

         Vstupné: 80,- Kč

16.5. se v MŠ uskuteční fotografování dětí na společnou fotografii a tablo paní Drápalovou z Písku, která dělala fotografie s vánoční tématikou.

         Začátek: 8.00 hod.

21.5. navštíví MŠ divadlo Kolem s divadelním představením pohádky

„ O princezně, která se nechtěla učit“

Začátek: 9. 30 hod.       Vstupné: 80,- Kč

24.5. Polodenní výlet třídy Mravenečků do Sladovny v Písku – Pilařiště.

         Podrobnější informace včas upřesníme.

Cena bude upravena dle počtu přihlášených dětí.

27. – 31. 5. Týden dětské radosti

27.5. Školková olympiáda – termín orientační dle počasí, včas upřesníme.

I.třída – jízda na odstrkovadle mezi překážkami, běh kolem překážek, hod míčem do koše a přetahovaná.

II. a III. třída – hod do dálky kriketovým míčkem, skok z místa do dálky, poskoky snožmo do stran, chytání míče a člunkový běh 4×10 m

28.5. Ukázka práce hasičů.

29.5. Ukázka výcviku policejních psů.

30.5. Celodenní výlet II. a III. třídy – ZOO Hluboká nad Vltavou

         Bližší informace včas upřesníme.

         Cena bude upravena dle počtu přihlášených dětí.

31.5. Oslava MDD pod vedením pana P. Justicha.

Dopoledne plné pohybových aktivit a tance.

         Začátek: 9. 00 hod.

         Vstupné: 100,- Kč + dárek