• +420 382 228 118
  • skola@zscimelice.cz
  • Domů
Školka
Exkurze v ZD Rakovice.

Exkurze v ZD Rakovice.

V pátek jsme se vydali na exkurzi do kravína ZD Rakovice. Zde nás přivítal hlavní zootechnik pan Václav Maroušek, který nás provázel areálem kravína a seznamoval děti s funkcí jednotlivých stanovišť. Děti měly možnost vidět silážní jámu, rozdružovač slámy, kombajn na brambory, traktory, manitu nakladač při práci, uskladněné balíky sena, ustájené krávy, jalovice, telata, mladé býčky a jalovičky, býkárnu, dojírnu a krávy na volné pastvě, které jsou březí. Na závěr prohlídky dětem zodpověděl několik otázek. Exkurze se všem velice líbila, počasí bylo přívětivé a všichni byli obohaceni o nový zážitek.