• +420 382 228 118
  • skola@zscimelice.cz
  • Domů

Kontakty základní školy

ZŠ a MŠ Čimelice

Čimelice 115
Čimelice 398 04
Telefony:
Základní škola: 382 228 118
733 786 290
Školní družina: 603 855 289

e-mail:skola@zscimelice.cz

IČO: 71 00 51 53

ID datové schránky: uzfpe3j

konzultace pedagogů je možná kdykoliv po telefonické domluvě

Pedagogický sbor

Mgr. Vladislav Linhart

Ředitel  ZŠ a MŠ Čimelice

Předměty: zeměpis, tělocvik

Kroužky: florbal, stolní tenis

skola@zscimelice.cz

Mgr. Šárka Hrdličková

Zástupkyně ředitele

Předměty: matematika, občanská výchova

hrdlickova@zscimelice.cz

Ing. Ivana Zieglerová

Výchovný poradce, konzultační hodiny ve středu 12,20 – 13,05h

Třídní učitelka 9. třídy, matematika, chemie

Kroužky: seminář z matematiky, chemická a fyzikální praktika

zieglerova@zscimelice.cz

Mgr. Marie Filipová

Třídní učitelka 3. třídy

Kroužky: sborový zpěv, dramatický kroužek, hra na hudební nástroj

filipova@zscimelice.cz

Mgr. Jana Jelínková

Třídní učitelka 1. třídy

jelinkova@zscimelice.cz

Mgr. Václava Karasová

Třídní učitelka 5. třídy

karasova@zscimelice.cz

Mgr. Jana Kašparová

Třídní učitelka 8.A třídy, anglický jazyk, německý jazyk

kasparova@zscimelice.cz

Mgr. Jana Kubátová

Předměty: český jazyk

kubatova@zscimelice.cz

Mgr. Nikola Počtová

Třídní učitelka 4. třídy

Kroužky: Sborový zpěv

poctova@zscimelice.cz

Mgr. Martina Polívková

Třídní učitelka 6. třídy, anglický jazyk

polivkova@zscimelice.cz

Bc. Jan Staněk

Třídní učitel 8.B třídy, dějepis, přírodopis, tělesná výchova

Kroužky: fotbal, basketbal

stanek@zscimelice.cz

Mgr. Jaroslava Štěpánková

Předměty: matematika, fyzika, seminář z matematiky

stepankova@zscimelice.cz

Mgr.Marcela Pouchová

učitelka 2.třídy

pouchova@zscimelice.cz

Mgr. Olga Vilímová

Školní preventista, konzultační hodiny ve čtvrtek 7 – 7,45h

Třídní učitelka 7. třídy, informatika, školní klub

Kroužky: fotografování, ruční práce, počítačová grafika

vilimova@zscimelice.cz

Martina Říhová

Vedoucí školní družiny, asistentka pedagoga

603 855 289

Olga Kašparová

Vychovatelka ve školní družině, keramika

603 855 289

Marie Bašová

Vychovatelka ve školní družině, asistentka pedagoga

603 855 289