• +420 382 228 118
  • skola@zscimelice.cz
  • Domů

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce Mgr. Ivana Zieglerová

Kariérní poradce Mgr. Ivana Zieglerová

Poradce pro prevenci Mgr. Olga Vilímová