• +420 382 228 118
  • skola@zscimelice.cz
  • Domů

Úhrada stravného

Stravné lze hradit formou složenky, bankovního příkazu nebo inkasem. Vámi upřednostňovaný způsob vyberete na přihlášce ke stravování.