bad002

Dětský badmintonový turnaj

V sobotu 4. března se ve sportovní hale v Čimelicích konal druhý ročník Dětského badmintonového turnaje, kterého se zúčastnilo 16 dětí různého věku ze ZŠ Čimelice. Před turnajem žáci pilně trénovali, na páteční tréninky pod vedením Václava Kačaby před turnajem docházelo i 19 dětí. Na turnaj se přihlásili jednak členové badmintonového kroužku, tak i děti, které na […]

knihovna02

Návštěva obecní knihovny.

Předškoláci v rámci měsíce knihy navštívily místní knihovnu, kde je mile přivítala paní Vlasta Kadlecová, místní knihovnice. Děti měly možnost prohlédnout si prostory obecní knihovny a její vybavení. Knihovnice je seznámila s uspořádáním knih, s pravidly návštěvy knihovny a odpověděla na otázky, které děti zajímaly. Na závěr jim přečetla příběh Jak Márinka s Josefem přišli domů z knihy […]

pisne04

Písničkové čarování s kytarou.

Ve čtvrtek 2. 3. se v mateřince uskutečnil hudební pořad Písničkové čarování s kytarou. Pan Luboš Hrdlička zavedl děti svým vyprávěním do příběhu Harryho Pottera a pomocí kouzel a písniček s dětmi čaroval, zpíval a tančil. Hudební chvilky byly proloženy různými hrami a soutěžemi, za které si každý odnesl malou odměnu. Děti si zazpívaly známé lidové písničky a […]

vytvarna-soutez04

Výtvarná soutěž

Mateřská škola Čimelice se zapojila do výtvarné soutěže na téma Máme rádi zvířata i ta fantastická, kterou pořádala 15. mateřská škola z Písku a Centrum kultury města Písek. Naše mateřinka zaslala do soutěže pět výtvarných prací. Tři výtvarné práce spadající do 2. věkové kategorie, kde se na 1. místě umístila Kristýna Klímová s výkresem rozkvetlé louky plné […]

snezenky

BŘEZEN v MŠ

  1. 3. – 3. 3. 23 Kniha je můj kamarád – děti si mohou do MŠ přinést oblíbenou knihu. 2. 3. se v MŠ uskuteční hudebně vzdělávací program Písničkové čarování pod vedením p. Luboše Hrdličky. Začátek: 900 hod. Vstupné: 70,- Kč 10. 3. v 8. 30 hod. navštíví MŠ zdravotnická firma PRIMAVIZUS, která provede […]

9-lyz07

Deváťáci na lyžích

Lyžařský výcvik 9. třídy probíhal opět v Nových Hutích a v areálu Zadov na Šumavě. V termínu od 13. do 17. února se ho zúčastnilo 11 žáků. Instruktorský a pedagogický doprovod tvořili Jan Staněk, Jana Kubátová a Václava Karasová. Pokročilí lyžaři byli v prvním družstvu čtyři, ostatní teprve zkoušeli své první krůčky a obloučky, ale během týdne se převážná […]

maskarni005

Karneval v mateřince.

Únor je měsícem masopustu a maškarních rejů, a tak ani v naší mateřince tomu není jinak. V rámci masopustního týdne, který každoročně pro děti v mateřské škole v Čimelicích připravujeme, se všichni seznamují s lidovými tradicemi a zvyky masopustu, sahajícími až do dob pohanských. Vyrábějí si jednoduché karnevalové masky, prokazují svého sportovního ducha při různých soutěžích. Vyvrcholením této akce je […]

02

Návštěva 1. třídy

Ve čtvrtek navštívila třída Motýlků MŠ 1. třídu ZŠ v Čimelicích. Budoucí prvňáčky vřele přivítaly paní učitelky Marcela Vejcharová a Marcela Pouchová.  Předškoláčci si prohlédli výzdobu a vybavení třídy. Měli možnost si vyzkoušet, jak se sedí v lavici, jak se přihlásit o slovo a odpovědět na kladenou otázku. Žáci 1. třídy dětem předvedli, jak umí číst, počítat […]

9poh01

Devatero pohádek

V úterý se v MŠ uskutečnil vzdělávací program MAP pod vedením paní Věry Lukášové s názvem Devatero pohádek  J. a K. Čapka. Na úvod programu byli všichni seznámeni s tím, kdo byli bratři Čapkové. Byli jim vysvětleny pojmy ilustrátor a scenárista. Společně si prohlédli fotografie a ilustrace v knize Dášenka. Lektorka děti seznámila s obsahem pohádek z knihy Devatero pohádek. Pohovořila s nimi […]

florbal03

MLADÍ FLORBALISTÉ ZŠ ČIMELICE OPĚT VYHRÁLI TURNAJ O POHÁR STAROSTKY OBCE ČIMELICE V OBOU KATEGORIÍCH!

Ve středu 8. února 2023 se v čimelické sportovní hale konal další ročník tradičního florbalového turnaje „O POHÁR STAROSTKY OBCE ČIMELICE“. Turnaj je určen pro žáky 1. stupně základních škol a je vypsán pro 2 kategorie – pro žáky 1.-3. třídy a pro žáky 4.-5. třídy. Turnaje se zúčastnily čtyři základní školy – pořádající ZŠ […]