bd013

Branný den

V pátek 24.6.se konal branný den. Tedy požární cvičení a ochrana člověka za mimořádných okolností. Zúčastnily se všechny ročníky. V 8,10h byl vyhlášen požární poplach. Žáci s pedagogy se urychleně přemístili na školní dvůr. Po pečlivé kontrole všech žáků se všichni odebrali za sportovní halu. První skupina přešla ke stanovišti požárníků. Zde p. Králíček předvedl s dalšími členy hasičů ukázky požáru v domácnosti a v přírodě a způsob hašení. Děti si mohly vyzkoušet přilbu, hasit stříkačkou úmyslně založený požár. Druhá skupina měla stanoviště u záchranářů. Zde záchranáři učili a opakovali s dětmi první pomoc u běžných zranění, ale i umělé dýchání a masáž srdce. Zároveň si zde zopakovali význam telefonních čísel 112, 150, 155 a 158. Potom se třídy rozcházely do různých světových stran na pěší výlet Čimelickem.

012 bd001 bd002 bd003 bd004 bd005 bd006 bd007 bd008 bd009 bd010 bd011 bd012 bd013 bd014 bd015 bd016 bd017 bd018 bd019

Autor příspěvku: zscimelic