Mikulas01

Mikuláš v MŠ.

Advent – jedno z nejhezčích období v roce. V mateřské škole v Čimelicích připravujeme pro děti několik zajímavých akcí, aby jim čekání na Ježíška co nejrychleji uteklo. Jedna z prvních akcí adventu, která se stala již tradicí byla návštěva Mikuláše s čertem. Toto setkání probíhalo trochu netradičně. Nejprve děti zhlédly divadelní představení pohádky „Nepovedený čert“ v podání herců divadla Kos z Českých Budějovic. […]

kn04

Návštěva Městské knihovny v Písku.

V pátek navštívili předškoláci Městskou knihovnu v Písku, kde pro ně byl připraven hodinový program s názvem „Knihovna časem a prostorem“. V knihovně nás přivítala zaměstnankyně knihovny. Nejprve si děti prohlédly prostory knihovny, obdivovaly akvária a sklouzly se na skluzavce. Na úvod programu se knihovnice dětí zeptala, zda ví, kde jsou a k čemu knihovna slouží. Seznámila je s prostorem […]

venec

PROGRAM MŠ PROSINEC

ADVENT Byl a je dobou očekávání, jde vlastně o přípravnou dobu na vánoční svátky, která se ustálila na posledních čtyřech týdnech před Štědrým dnem. V té době se dodržuje půst, zpívají se adventní písně a vše se už točí kolem příprav na Vánoce. Adventní věnec patří k nerozšířenějším tradicím vánoc.   Ve čvrtek 1. 12. – […]

01

Divadelní představení 7.11.22 v MŠ

V pondělí navštívilo MŠ divadlo Kolem s divadelní pohádkou „Kamarádství nad zlato.“ Pohádka byla pro děti poučením, jak se k sobě mají kamarádi správně chovat, a když je třeba, tak si vzájemně pomohou. Všem se představení líbilo.  

klobouk02a

Výstava podzimních klobouků.

Jako každoročně připravuje MŠ několik akcí pro rodiče s dětmi, neboť společné chvíle strávené s dětmi jsou ty nejkrásnější, co nám život může nabídnout. První akcí v letošním školním roce byla výroba podzimního klobouku. Rodiče s dětmi měli za úkol doma vyrobit jakýkoliv podzimní klobouk s použitím přírodnin a v druhé polovině října přinést do mateřinky. Během týdne nosily děti […]

listopad

Listopad v MŠ Čimelice

7.11. 22 navštíví MŠ divadlo Kolem s  divadelní představením „ Kamarádství nad zlato “. Začátek: 8.30 hod Vstupné : 80,- Kč   25.11. navštíví předškolní děti Městskou knihovnu v Písku, kde je pro ně připraven program „ Knihovna časem a prostorem“.          Sraz  7.50 hod.          Vstupné: 50,- Kč          Do Písku pojedou děti autobusem.   […]

IMG_8785

Hudební pořad s Inkou

Ve středu 12. října navštívila MŠ Inka Rybářová se svým hudebním pořadem „Jablíčkobraní“.                                                                                                           Na úvod dětí přivítal klaun Rybička, který je po celou dobu hudebního programu slovně provázel. Představil paní Inku Rybářovou, která jim na úvod zazpívala  a děti si s ní zatancovaly. Poté následovalo povídání o podzimu, co se na podzim dělá, jak se […]

posviceni06

Posvícení v mateřské škole.

Rok se s rokem sešel a čas posvícení nadešel. Dlouholetou tradicí v mateřské škole v Čimelicích je výroba hnětýnek, a tak ani letos tomu nebylo jinak. Děti se na tuto podzimní akci velice těší.  Po celý týden měly možnost se seznamovat se zvyky a tradicemi posvícení. Učily se písničky a říkadla s posvícenskou tématikou. Z papíru vyráběly koláče, hnětýnky a […]

kniha03

Babička čte dětem.

V pátek navštívila MŠ paní Hermanová, babička Bedřicha Zvonků, která dětem přečetla dvě pohádky z knihy „ Babička vypráví“. Mravenečkům a Včeličkám přečetla pohádku „ O kůzlátkách“ a Motýlkům „ O zlatém drakovi“. Děti byly nadšené a se zájmem poslouchaly. Doufáme, že se přihlásí i jiné babičky, které v rámci projektu „ Babička čte dětem“ […]