Exkurze do Sklářské hutí ve Vimperku

V úterý 13. 10. 2015 se uskutečnila exkurze do Sklářské hutí ve Vimperku. Tato akce byla odměnou pro všechny keramiky, jejichž výrobky zdobily školní expozici na Výstavě květin Čimelice 2015. Děti mohly sledovat celý proces vzniku skleněných  výrobků doplněný o odborný výklad mistra skláře. Všichni si sami vyzkoušeli vyfouknout skleničku. [Show slideshow]

Den Země 2016

V pátek 22. 4. 2016 se na naší škole konal Den Země. Cílem akce bylo přimět žáky, aby se zamysleli nad možnostmi, jak zlepšit naše životní prostředí. Ve třídách 1. stupně si žáci s třídními učiteli zopakovali hlavní zásady třídění odpadů ve škole a v domácnosti. Využili vlastnoručně vyrobené pomůcky, omalovánky, osmisměrky a křížovky s tématikou třídění odpadu […]

Kam po základní škole?

Anketu se žáky 9. třídy o tom, kam se rozhodují jít po ukončení základní školy, připravila Irena Filipová. Pavel Štěpánek Pavle, ráda bych se tě zeptala, kam se chystáš na střední školu. Povíš nám to? Na Střední průmyslovou školu do Písku. Obory informační technologie a elektrotechnika. Kdy děláš přijímačky? 22. dubna na oba obory, z matematiky. […]

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy

V Čimelicích 6. 2. 2016 Rozhodnutí o zařazení dětí do l .třídy ve školním roce 2016/2017. Ředitel Základní školy a Mateřské školy Čimelice vydává podle § 46 odst. 1 a §165, odst.2 písmeno e) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb. […]

Koupání v zasněženém Weidenu

Během prosince a ledna se mnoho dětí naší školy dojelo vykoupat do termálních lázní v německém Weidenu. Letos jsme si všichni opravdu užili. Kdo jel v prosinci, zažil téměř jarní koupání v bazénech venku i uvnitř. Navštívili jsme vířivky, solné jeskyně, saunu i páru. Skákali jsme v perličkových koupelích a ti odvážnější skákali z můstků i z věže do sportovního bazénu. […]

Projekt „Výzva č. 57 – Finanční podpora z OP VK – IP“

Naše škola je zapojena do projektu „Výzva č. 57 – Finanční podpora z OP VK – IP oblasti podpory 1.1 – unit costs č.57“ .Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Díky prostředkům získaným z výzvy č. 57 naše základní škola vybavila školní dílny několika novými stroji a ručními nástroji. Z prostředků byla […]

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Čimelice

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Čimelice se koná v pátek 5. února 2016 od 13 hodin do 17 hodin v místnosti 1. třídy a v sobotu 6. února 2016 v téže místnosti od 8 do 10 hodin. K zápisu se dostaví všechny děti se svými rodiči (otcem nebo matkou), které do 1. září 2016 dovrší šestý rok věku. […]