Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce

Vážení rodiče, dnem 1. 9. 2016 nabyla účinnosti novela školského zákona, která přinesla důležité změny pro průběh zápisu do první třídy a při vyřizování žádostí o odložení povinné školní docházky. 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a […]

STOLNÍ TENIS – O PŘEBORNÍKA ZŠ ČIMELICE

Již 7 let probíhá na ZŠ Čimelice TURNAJ O PŘEBORNÍKA ZŠ ČIMELICE ve stolním tenise. Tento turnaj se hraje v rámci kroužku stolního tenisu, který se odehrává ráno před vyučováním v čimelické sportovní hale. Turnaj je dlouhodobý a hraje se vždy 2krát během školního roku – v každém pololetí. Turnaj je určen pouze pro žáky […]

Krabice od bot putovaly před Vánoci do rodin

Diakonie Českobratrské církve evangelické uspořádala akci „Krabice od bot“. Na základě informací se může do akce zapojit každý, kdo chce pomoci konkrétní sociálně slabé rodině. Hlavně dětem. Dnes to již nejsou jen krabice od bot, ale daleko větší balíčky. V páté třídě jsme naplnili krabice vším, co mohou děti vybraných rodin potřebovat. Věci odpovídaly věku dítěte. […]

Zdraví dětem

Druhá až pátá třída se v úterý 6. prosince zúčastnila přednášky Zdraví dětem. Byl to projekt na celé dopoledne. Po školách s ním jezdí společnost zabývající se zdravým životním stylem. Přijatelnou formou přednášející seznamují s funkcí trávicího traktu, s obsahem živin a vitamínů v jednotlivých potravinách a zasvěcují děti do pravidel zdravé výživy. Součástí je i návod na sestavování […]

Exkurze do Sklářské hutí ve Vimperku

V úterý 13. 10. 2015 se uskutečnila exkurze do Sklářské hutí ve Vimperku. Tato akce byla odměnou pro všechny keramiky, jejichž výrobky zdobily školní expozici na Výstavě květin Čimelice 2015. Děti mohly sledovat celý proces vzniku skleněných  výrobků doplněný o odborný výklad mistra skláře. Všichni si sami vyzkoušeli vyfouknout skleničku. [Show slideshow]

Den Země 2016

V pátek 22. 4. 2016 se na naší škole konal Den Země. Cílem akce bylo přimět žáky, aby se zamysleli nad možnostmi, jak zlepšit naše životní prostředí. Ve třídách 1. stupně si žáci s třídními učiteli zopakovali hlavní zásady třídění odpadů ve škole a v domácnosti. Využili vlastnoručně vyrobené pomůcky, omalovánky, osmisměrky a křížovky s tématikou třídění odpadu […]