ŠKOLA V PŘÍRODĚ – STOŽEC

Již popáté se žáci osmé a deváté třídy ZŠ Čimelice zúčastnili školy v přírodě. Letos jsme Šumavu navštívili v týdnu od 9. do 13. listopadu. Ubytování jsme měli zajištěné opět ve středisku environmentální výchovy v Národním parku a chráněné krajinné oblasti Šumava ve Stožci. Během týdne žáci absolvovali různé výukové programy. Seznámení s NP Šumava, Ptačí říše, Putování po […]

Halloween na naší škole

Jako každý rok se na naší škole na konci října konala Halloween party. Co to vlastně je? Za školou v Čimelicích se sejdou děti všech věkových kategorií. Od malých, co se baví, až po velké, co party organizují. (Hlavní organizátorkou je paní učitelka Kašparová spolu s paní Polívkovou.) Baví se ale všichni. Každý má možnost přijít v nějaké […]

Úspěch sester Klímových na mezinárodní soutěži ve Vidnavě

Další úspěchy v interpretační hudební soutěži zaznamenaly naše žákyně Eliška a Johanka Klímovy. Tentokrát šlo o soutěž Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus, kterou uspořádala v říjnu Základní umělecká škola Karla Ditterse ve Vidnavě. Soutěž se vyhlašuje pro žáky základních uměleckých škol, konzervatoří, středních hudebních škol a vysokých škol s hudebním zaměřením a má statut mezinárodní soutěže. […]

Dětský den 2015

Dětský den V pondělí 1. června se u nás v ZŠ Čimelice konal Dětský den. Tradičně jej pořádala paní učitelka Marcela Vejcharová spolu s 9. třídou a soutěžilo prvních 5 tříd (1. stupeň ZŠ). Ráno ve tři čtvrtě na osm jsem přijel do školy a už na mě volal pan Králíček, že mám jít nosit lavice. Po […]

Návštěva mineralogické sbírky, Parlamentu ČR a Petřína

V pátek 17.4.2015 žáci 8. a 9. třídy odjeli do Prahy, kde navštívili jako první mineralogickou sbírku při Ústavu pevných látek VŠCHT V Praze (sbírka je druhá největší v Praze, hned po mineralogické sbírce v Národním muzeu). Zde nám pan docent Hušák celou sbírku podrobně představil. Myslím, že žáky nejvíce zaujala sbírka meteoritů, sbírka maket diamantů, sbírka drahých kovů […]

Školní družina

Od září školního roku 2014-2015 mohou žáci naší školy využívat nově vybavenou školní družinu. Nový nábytek a nové hračky se mohly nakoupit díky sponzorskému daru firmy SIKO. Děti velmi rádi do družiny chodí a hrají si v tomto pěkném prostředí. [Show slideshow]