IMG_20210924_0906241

EKOLOGIE NENÍ JEN SLOVO

              Ekologie na naší škole neznamená pouze heslo, které bychom si zatrhli ve vyučovacím plánu. Tímto tématem se zabýváme už dlouhý čas. Bývalí žáci si možná vzpomenou na projekt Den Země. V jeho původní podobě to znamenalo dopolední besedu o pomoci životnímu prostředí a úklid některé ulice v Čimelicích. Všichni zjistili, že je […]

fotak 8.1.2020 246

Strategická matematická hra

Ve středu 8. ledna se páťáci s p. učitelkou Hrdličkovou zúčastnili originální strategické matematické hry v Písku. Projekt vznikl pod hlavičkou MAP Písecka. Hrou můžete projít v Písku v domě U Koulí. Děti se rozdělily už dříve do tří družstev.  Nejprve se všichni sešli v čarodějné aule. Tam nás hlavní čaroděj seznámil s programem a základními informacemi. Ve třech místnostech na […]

IMG_20191205_130717

Vánoční včelařství

  V adventní čtvrtek na naší škole proběhlo velmi příjemné setkání s paní Koudelkovou. Přišla nás seznámit s životem včel, s jejich významem pro život člověka a položila nám  několik zajímavých otázek, na které nám také sama odpověděla, protože nikdo neznal odpověď. Víte, kdo jediný umí vyrobit včelí vosk? Jak vzniká včelí vosk? Dozvěděli jsme se, že vosk umí […]

EU

Projekt Zlepšení podmínek studia ZŠ a MŠ Čimelice

Název projektu: Zlepšení podmínek studia ZŠ a MŠ Čimelice Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010967 Cíl projektu:  Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Aktivity pro MŠ: Personální podpora: Školní asistent – personální podpora MŠ Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ:  Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ Rozvojové aktivity: Projektový […]

_MG_7987

Den Země 2018

Dne 20.4.2018 jsme pro žáky naší školy zorganizovali projektový den na téma: Den Země Začali jsme povídáním o třídění odpadů, o šetření energií a vody a o správném chování v přírodě. Ve druhé části žáci zpracovávali tříděný odpad na různé výtvarné činnost; chobotničky z PET lahví, kytičky z víček, obrazy z víček atd. Třetí část byla rozdělena; 1. až […]

podporovatel-logo

Projekt Řešení vrstevnických vztahů

V školním roce 2017-2018 v rámci projektu ŘVV na ZŠ a MŠ Čimelice plánujeme pravidelné schůzky podporovatelů a zapojení žáků do školních aktivit. Letošní program je založen na prevenci šikany a kyberšikany (s použitím materiálů webů http://www.in-generation.com a http://www.bezpecnyinternet.cz/ ). Komunikace v digitálním světě otevírá jak možnosti pro rozšíření vlastních znalosti, tak prostor pro negativní jevy jako […]

podporovatel-logo

Řešení vrstevnických vztahů

V školním roce 2016-2017 pracuje na ZŠ a MŠ Čimelice 12 školních podporovatelů. Scházejí se 1x za měsíc nebo podle potřeby. Pomáhají při řešení problémů, se kterými se na ně obrací jiní žáci. Dále se aktivně zapojují do příprav a realizací různých školních akcí (Halloween, Den Země, Robosoutěž a jiné). Probíhají jejich pravidelné návštěvy ve […]

Logo MŠMT

Podpora žáků ZŠ a MŠ Čimelice

ZŠ a MŠ Čimelice získala prostředky v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony MŠ a ZŠ I Projekt s názvem „Podpora žáků ZŠ a MŠ Čimelice“ Projekt s reg. č. „ CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001741 Hlavní cíl: Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce Školní asistent – personální podpora MŠ Výše podpory : 372.256,– Kč Tento projekt je […]

018

Nice

  Naše škola je zapojena do projektu „Výzva č. 56 – Finanční podpora z OP VK – IP oblasti podpory 1.1 – unit costs“ .Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Díky prostředkům získaným z výzvy č. 56 vycestovala skupina žáků kroužku Francouzštiny s p. učitelkou Šárkou Hrdličkovou do francouzského města Nice. Vyjeli […]

Londyn007

Anglie

Naše škola je zapojena do projektu „Výzva č. 56 – Finanční podpora z OP VK – IP oblasti podpory 1.1 – unit costs“ .Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Díky prostředkům získaným z výzvy č. 56 vycestovala skupina žáků sedmé třídy s p. učitelkou Šárkou Hrdličkovou do Anglie. Vyjeli jsme 2.11. v 10 […]