Školní parlament ve školním roce 2021/2022

zasedání 22.9.2021 Zástupci tříd:  6.A tř. Karel Šácha tř. Zuzana Cvrková tř. Anežka Vaněčková                Kristýna Klimešová tř. Anna Koudelková Omluveni:   6.B tř. Tereza Koubová   Program: Zahájení, přivítání nových členů Možnosti využití kompetencí žákovského parlamentu   zasedání                            4.11.2021 Zástupci tříd:  6.A tř. Karel Šácha                          6.B tř. Tereza Koubová tř. Zuzana Cvrková tř. Anežka […]

Školní žákovský parlament – 1. zasedání 2. 10. 2019

1.zasedání 2. 10. 2019 Zástupci tříd:  6. tř. A. Vaněčková, K. Klimešová tř. A. Koudelková, K. Prokopová – omluvena tř. J. Klimeš, T. Buchtová tř. J. Břicháček, T. Provazník – omluveni Program: Zahájení, přivítání nových členů Návrh na pořádání Sportovního dne v zimních měsících – domluva s p. Linhartem Návrh na přístřešek na kola – domluva s p. […]

Školní žákovský parlament – 3. zasedání 6.2.2019

Zástupci tříd: 6. tř. A. M. Koudelková; K. Šoulová 7. tř. J. Klimeš, T. Buchtová 8. tř. J. Břicháček 9. tř. J. Štěpánek Program: 1. Zahájení 2. Zamyšlení nad chováním některých žáků v hodinách 3. Proběhne učitelský den v tomto školním roce? 4. Příprava akcí na jaro; Den Země, Divadlo Praha, Dětský den, Sportovní den

Školní žákovský parlament – 1.zasedání 12.9.2018

1.zasedání 12.9.2018 Ustavující zasedání pro 2. stupeň Zástupci tříd:  6. tř. A. M. Koudelková tř. J. Klimeš, T. Buchtová tř. T. Provazník, J. Břicháček, N. Valová tř. D. Sommer, A. Habichová, J. Štěpánek Cíle: Umožnit žákům účastnit se na chodu školy Náměty žáků Program: Zahájení Den, kdy učí žáci 9. třídy. Promyšlení a naplánování akce […]

6.zasedání

5. 2018 Účast: :          6. tř. J. Klimeš, L. Brabec tř. N. Valová, T. Provazník, J. Břicháček tř. D. Sommer, J. Štěpánek, A. Habichová,   Program: Zhodnocení závěrů minulé schůzky Den Země, šipkovaná, poučení pro příští rok Formulář na odpadající kroužky a formulář „Co se děje v naší třídě a kam se chystáme?“ se neujaly Plánování […]

Školní žákovský parlament – zasedání 6.3.2018

zasedání 3. 2018 Účast: :          6. tř. K. Tesková, J. Klimeš, L. Brabec tř. N. Valová, T. Provazník tř. D. Sommer, J. Štěpánek, A. Habichová,   Program: Zhodnocení závěrů minulé schůzky Plánování „Sportovního týdne pro 2. st.“, červen, sportovní soutěže, domluva s p. Linhartem Plánování Dětského dne pro 2. stupeň, cesta do kina? Den Země, šipkovaná, […]

Školní žákovský parlament – zasedání 5.1. 2018

                                                                        zasedání 1. 2018 Účast: :          6. tř. K. Tesková, J. Klimeš, L. Brabec tř. J. Břicháček, T. Provazník tř. D. Sommer, J. Štěpánek, A. Habichová, S. Vaňáčová   Program: Zhodnocení závěrů minulé schůzky tř. – doplnění počtu židlí a oprava skříněk Příprava akce „Sportovní týden“, kdy by si žáci naší školy zorganizovali pro sebe […]

Školní žákovský parlament – zasedání 4.12.2017

zasedání 12. 2017 Účast: :          6. tř. K. Tesková, J. Klimeš, L. Brabec tř. J. Břicháček, N. Valová tř. D. Sommer, J. Štěpánek   Program: Zhodnocení závěrů minulé schůzky tř. – doplnění počtu židlí a oprava skříněk Zamyšlení nad nutností mobilních telefonů při vyučování Příprava sportovních turnajů pod záštitou Parlamentu (florbal, vybíjená) Více výletů pro […]