Den Země 2016

V pátek 22. 4. 2016 se na naší škole konal Den Země.
Cílem akce bylo přimět žáky, aby se zamysleli nad možnostmi, jak zlepšit naše životní prostředí.
Ve třídách 1. stupně si žáci s třídními učiteli zopakovali hlavní zásady třídění odpadů ve škole a v domácnosti. Využili vlastnoručně vyrobené pomůcky, omalovánky, osmisměrky a křížovky s tématikou třídění odpadu a kompostování bioodpadu. Žáci 9. třídy si pod vedením pana učitele Linharta pro své mladší „kolegy“ připravili pohybové hry s využitím recyklovatelného odpadu na sportovním hřišti.
Žákyně z kroužku robotiky si pod vedením paní učitelky Vilímové  připravily ukázku obnovitelných zdrojů energie postavených ze stavebnice Lego.
Starší žáci shlédli na DVD filmy o recyklaci tříděného odpadu, žáci 6. třídy si dokonce na téma Recyklace odpadů připravili vlastní prezentace.  Na závěr šli žáci 2. stupně uklidit odlehlá místa v naší obci.

Akce se vydařila, u žáků i učitelů měla velký úspěch.

I.Zieglerová

  1. dubna se v naší základní škole konal Den Země. Je to den, ve kterém se učíme třídit odpad a uklízet Zemi, aby se nám tady dobře žilo.

První dvě vyučovací hodiny jsme se v 8. třídě dívali na videa o třídění odpadu. Co třídíme, jak třídíme a proč třídíme.

Třídíme většinu věcí jako plast, papír, kartony, sklo, bioodpad atd. Třídíme tak, že věci rozdělíme do příslušných kontejnerů nebo je odvezeme do sběrného dvora. Odpadky třídíme proto, že i z použité věci se dá vyrobit ještě užitečná věc. To všechno se dozvídáme ve videích, která nám pustila paní učitelka Zieglerová.

Po druhé vyučovací hodině se vydáváme za sportovní halu, podívat se na devátou třídu, která si připravila hry pro první stupeň. Někteří z nás (z osmé třídy) tam i pomáhají s organizací. I když tady nejsme dlouho, už zase míříme do dalších míst, kde sbíráme odpadky. Den Země zakončujeme procházkou v přírodě a zmrzlinou.

Den Země jsme si užili a myslím, že bychom měli odpad třídit pravidelně.

Anna Ševčíková

O svou planetu bychom se měli starat. Myslím si, že bychom naši planetu mohli čistit víckrát než jednou za rok na Den Země. Přesto jsme se jako každý rok rozhodli, že právě v tento den něco pro naši Zemi uděláme.

Začali jsme tím, že jsme si pustili různé filmy o třídění odpadu, o tom, co se dá z odpadu vyrobit a kde se vše zpracovává. Nebo jsme se jen jednoduše měli naučit, do jakého koše co patří. Po dvou vyučovacích hodinách jsme se vydali ven. Vzali jsme tři pytle a začali jsme sbírat odpadky od čimelického nádraží. Cestou jsme našli místa, kde toho moc nebylo, a nebo naopak místa, která zaplnila skoro celý pytel. Po hodině sbírání jsme naplnili tři a půl pytle. Jakmile jsme dosbírali, šli jsme se projít kolem potůčku. V půlce cesty jsme si zahráli na schovávanou a naše cesta vedla ještě na zmrzlinu. Po občerstvení jsme šli do parku, a když jsme našli nějaké odpadky, hned vše letělo do koše. Ve 12 hodin nás čekal oběd a tímto se náš Den Země se školou ukončil. Škoda, že se nezapojilo více lidí. Myslím si, že bychom měli lidi motivovat, aby se starali o planetu více. Přece jenom, ostatní na této planetě také žijí.

Ashley Vojtěch

Autor příspěvku: zscimelic