IMG_20210924_0906241

EKOLOGIE NENÍ JEN SLOVO

IMG_81711      IMG_20210924_0906241      IMG_20210924_090456 

Ekologie na naší škole neznamená pouze heslo, které bychom si zatrhli ve vyučovacím plánu. Tímto tématem se zabýváme už dlouhý čas. Bývalí žáci si možná vzpomenou na projekt Den Země. V jeho původní podobě to znamenalo dopolední besedu o pomoci životnímu prostředí a úklid některé ulice v Čimelicích. Všichni zjistili, že je to činnost potřebná a snad si i rozmysleli, než upustili na zem PET lahev nebo obal od chipsů. Později se aktivity projektového dne změnily a úklid vystřídaly hry, jejichž podmínkou bylo použití recyklovaného materiálu. Žáci druhého stupně si připravili disciplíny pro ty menší. Skákalo se v pantoflích z PET lahví, hráli se kuželky s hliníkovými plechovkami, děti chytaly plastové rybičky na magnety.  Navazovaly vždy hodiny výtvarné výchovy a pracovních činností, kdy všichni vyráběli něco recyklovatelného praktického. A tak například vznikly hmyzí domečky, krmítka, větrníky a vodní mlýny. Vždy za použití již dříve odloženého materiálu.  V každém ročníku proběhla beseda s odborníkem z firmy ECO – F, a.s., který zábavnou formou seznámil děti s dodržováním pravidel třídění odpadu. To byl však celkově jen týden v roce. Proto se pedagogové s dětmi již před několika lety rozhodli denně třídit odpad. V každé třídě a společných prostorách jsou umístěné koše na papír, plast, baterie a směs. Z důvodů bezpečnosti nebyl zaveden kontejner na sklo. Žáci jedenkrát v týdnu odnáší vše do velkých kontejnerů, kde si odpad posléze přebírá specializovaná firma. Je to již letitý zavedený způsob a všichni se snaží jej dodržovat. Ze společných rozhovorů na toto téma víme, že se děti úspěšně snaží tento model převést do rodin. Snad i proto jsou Čimelice na jednom z předních míst v třídění odpadů. Proto nás zaujala akce firmy SIKO, o které jsme se dočetli  v minulém ČIMELICKÉM ZPRAVODAJI. Týká se výběru a dalšího použití papírových krabic. Rozhodnutí bylo jednomyslné. Zapojíme se a pomůžeme tak přírodě i přeplněným kontejnerům na papír. Sami jistě máte tu zkušenost, že jsou první v obci naplněné až k prasknutí a krabice se válí všude okolo. Tak proč jim nepřiznat další využití… V nejbližších dnech bude vyhlášena sběrová akce a krabice pak následně převezeny na SIKO. Věříme, že se zapojí co nejvíce žáků i pedagogů. O detailech organizaci a průběhu akce budeme informovat na nástěnkách a webových stránkách.

 

Recyklace_kartony_leták_A4_náhled_PDF_DSC06523 (9)Recyklace_kartony_leták_A4_náhled_PDF

Autor příspěvku: Vladislav Linhart