Exkurze v ZD Rakovice.

V pátek jsme se vydali na exkurzi do kravína ZD Rakovice. Přivítal nás hlavní zootechnik, který nás provázel areálem kravína a seznamoval děti s funkcí jednotlivých stanovišť. Děti měly možnost vidět silážní jámu, rozdružovač slámy, ustájené krávy, jalovice, telata, mladé býčky a jalovičky, býkárnu a dojírnu. Na závěr prohlídky dětem zodpověděl několik otázek. Exkurze se všem velice líbila, počasí nám přálo a všichni byli obohaceni o nový zážitek.

skolka09 skolka08 skolka07 skolka06 skolka05 skolka04 skolka03 skolka02 skolka01

Autor příspěvku: zscimelic