divadlo

Kroužky se zaměřením na hudbu a dramatickou výchovu.

Po téměř roční přestávce, způsobené omezením činnosti kroužků, se i na naší škole vracíme k jejich pokračování. Hned po ukončeném plošném testování jsme začali s výukou hry na hudební nástroje, sborovým zpěvem a dramatickým kroužkem.

Žáci mají možnost získat dovednost hry na zobcovou flétnu a kytaru. Na zobcovou flétnu pokračují děti ze 2.,3.,4. a 5.třídy.Je jich celkem 12. Po 

zkušenostech z předchozích let se tento počet navýší v druhém pololetí, kdy se budou moci přihlásit i děti  z1.třídy. Nejpokročilejší žáci již dokáží 

svojí hrou doprovázet i sbor. Tento kroužek je velice vhodný jako příprava  hry na další hudební  nástroj. Děti se nenásilnou formou naučí noty, rytmus, tempo a  v neposlední řadě posilují svoje plíce, což je velkým přínosem při ataku respiračních onemocnění. Na kytaru jsou přijímáni žáci od 5tého ročníku. Zaměřujeme se na nácvik akordů a schopnost doprovodu vlastního i skupinového zpěvu.

Sborový zpěv již tradičně připravuje hudební doprovod k vánoční pohádce. Pokud situace dovolí, rádi bychom se zúčastnili svěcení věnců a podpořili vánoční atmosféru zpěvem lidových koled. K naší lítosti není zpěv v popředí zájmu současných školáků, a tak je počet dětí, navštěvujících tento kroužek, rok od roku nižší.

V loňském roce jsme začali připravovat pohádku Popelka. Z dobře známých důvodů jsme ji nemohli dokončit. Někteří herci sice odešli na střední školy, ale většina zůstala. Dokonce se podařilo získat a nadchnout další členy, a tak jsou zkoušky v plném proudu. Tuto pohádku nacvičila naše škola před jedenácti lety a měla velký úspěch jak na vánočním vystoupení, tak i na zájezdovém představení v Rakovicích na Slovensku. Doufáme, že letos nebude tak vážná situace a budeme ji moci předvést veřejnosti.

 

                                                                                                                                                                                                                                                    Marie Filipová

Autor příspěvku: zscimelic