kn04

Návštěva Městské knihovny v Písku.

V pátek navštívili předškoláci Městskou knihovnu v Písku, kde pro ně byl připraven hodinový program s názvem „Knihovna časem a prostorem“.

V knihovně nás přivítala zaměstnankyně knihovny. Nejprve si děti prohlédly prostory knihovny, obdivovaly akvária a sklouzly se na skluzavce. Na úvod programu se knihovnice dětí zeptala, zda ví, kde jsou a k čemu knihovna slouží. Seznámila je s prostorem kde se nachází, k čemu slouží a o čem si s nimi bude povídat. V krátkosti je seznámila s historií knihovny za pomoci videoprojekce. Vysvětlila, jaký je rozdíl mezi knihou a časopisem, a jak se s knihou zachází. Celý program byl zaměřen na známé dětské knihy, které děti znají z televize, neboť byly zfilmované. Úkolem dětí bylo dle obrázku na plátně poznat o kterou knihu se jedná – říci název knížky, hlavní postavy a následně knihu vyhledat mezi rozloženými knihami na koberci. Knihovnice kladla dětem různé otázky k dané knize a ve stručnosti je seznámila s jejím obsahem. Na závěr programu si každý vybral jednu knihu, kterou si prohlédl. Po celý program byly děti aktivně zapojeny a velmi dobře odpovídaly na kladené otázky. Akce se dětem líbila, byly obohaceny o nové zážitky a domů si odnesly nové poznatky.

Do Písku a zpět jsme cestovali autobusem.

kn04 kn03 kn02 kn01

Autor příspěvku: zscimelic