knihovna02

Návštěva obecní knihovny.

Předškoláci v rámci měsíce knihy navštívily místní knihovnu, kde je mile přivítala paní Vlasta Kadlecová, místní knihovnice. Děti měly možnost prohlédnout si prostory obecní knihovny a její vybavení. Knihovnice je seznámila s uspořádáním knih, s pravidly návštěvy knihovny a odpověděla na otázky, které děti zajímaly. Na závěr jim přečetla příběh Jak Márinka s Josefem přišli domů z knihy V. Čtvrtka  Kuňky z naší tůňky. Návštěva obecní knihovny se všem líbila, děti byly obohaceny o nový zážitek. Paní Kadlecové moc děkujeme.

knihovna01 knihovna02 knihovna03 knihovna04

Autor příspěvku: zscimelic